Opdrachten

VNG Realisatie B.V. Communicatieadviseur

Communicatieadviseur

Info

Functie

Communicatieadviseur

Locatie

Den Haag

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

07.08.2022 - 29.09.2022

Opdrachtnummer

113750

Sluitingsdatum

date-icon26.07.2022 clock-icon10:07

Rolomschrijving en taakafspraken

Voor VNG zijn we op zoek naar een Senior Communicatieadviseur digitalisering gemeentelijke projecten


1.1 Over VNG Realisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

● werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

● verbeteren van de dienstverlening;

● een efficiënte en wendbare organisatie;

● anticiperen op de toekomst.


1.2 Over Team Communicatie,

Team Communicatie is vanzelfsprekend het eerste aanspreekpunt voor alle communicatievraagstukken binnen VNG Realisatie. Het team bestaat uit: communicatieadviseurs en verschillende experts op gebieden als webredactie, eventmanagement, audio/video en direct mailings. Team Communicatie is ondergebracht bij het basisteam Bedrijfsvoering van VNG Realisatie. Door nauw samen te werken kunnen de communicatieadviseurs verbanden leggen tussen projecten en programma’s waarbij gemeenten zijn betrokken. Team Communicatie is momenteel in transitie richting een Kenniscentrum Communicatie. Binnen het Kenniscentrum hebben woordvoerders, communicatieadviseurs, (web)redacteuren en andere specialisten dagelijks contact. Samen leggen zij verbinding tussen gemeentelijke initiatieven, projecten, programma's en beleidsvraagstukken. Het Kenniscentrum Communicatie adviseert en ondersteunt de basisteams, programma’s en directie van VNG Realisatie op het gebied van communicatie, marketing, media en woordvoering. Dit gebeurt volgens vaste werkwijzen en standaarden.

Bij VNG Realisatie zorgen we voor gemeenschappelijke oplossingen voor alle 344 gemeenten in Nederland. Dat doen we middels verschillende projecten. Je wordt Senior Communicatieadviseur voor o.a. deze onderwerpen:
● GEMMA
● Omnichannel
● Gibit
● Elektronische identificatie en authenticatie
● Lancering Kenniscentrum Architectuur & Standaarden
● Notificaties
● Waarstaatjegemeente à Platform + monitors
● Datavolwassenheid à Kennisnetwerk D&S
● Grip op informatie à Wet Hergebruik etc.
● Open data à ORI
● Uitdragen visie Kenniscentrum Data & Monitoring (en samenwerking communicatieadviseur DOOK & DEGO van VNG)

Wat achtergrond informatie over deze projectteams: GEMMA - staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. GEMMA helpt gemeenten om ICT-ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Ontwikkelen, bouwen, aanschaffen en implementeren onder architectuur zorgt ervoor dat oplossingen onderling goed samenwerken. Ook ontstaat er een overzicht dat bestuur en management helpt alle ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Omnichannel kanaalstrategie- Bewoners, ondernemers en instellingen die contact hebben met hun gemeente doen dit via verschillende interactiekanalen. Denk aan het raadplegen van informatie via een mobiele app, online formulieren of een persoonlijk gesprek aan de balie. Die variëteit aan kanalen heeft voordelen: gericht een bepaald kanaal inzetten voor een bepaalde dienst voor een bepaalde doelgroep. Daarmee wordt het contact effectiever en efficiënter. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen. Zo kunnen burgers het gevoel krijgen van het kastje naar de muur te worden gestuurd door de complexiteit en diversiteit van kanalen. Met de omnichannel aanpak is dit te voorkomen. De organisatie richt zich niet langer op het managen van elk kanaal afzonderlijk, maar op het samenspel van verschillende kanalen. Door de kanalen bij elkaar te brengen, slimmer in te richten en goed op elkaar af te stemmen, wordt een integraal klantbeeld gerealiseerd. Daardoor wordt de kwaliteit van dienstverlening verbeterd en inclusie bevorderd. GIBIT staat voor Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox. Deze uniforme inkoopvoorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. Elektronische identificatie en authenticatie Als je een uitkering aanvraagt of een bankrekening opent moet iedereen zich legitimeren. In de digitale wereld geldt dit inmiddels ook. Om online toegang te krijgen tot een bepaalde dienst moet men zijn of haar identiteit bewijzen. Inmiddels bestaan er verschillende oplossingen om veilig online toegang mogelijk te maken: bijvoorbeeld DigiD.Ondernemers en organisaties loggen in met eHerkenning. Het wordt hiermee eenvoudiger en veiliger om online zaken met elkaar te doen.

Notificaties - Het landelijke project Notificatie Services nadert het einde van de voorbereidingsfase. De focus van dit innovatieproject van BZK lag in 2021 op het opleveren en beproeven van uitgangspunten voor een standaard architectuur en een concept berichtenstandaard.

Kennisnetwerk Data & Smart Society - De datarevolutie en de informatiesamenleving bieden volop kansen aan de lokale overheid. Zo helpt data bij het beter leren kennen van de eigen inwoners en ondernemers en de dienstverlening aan hen op een hoger peil te brengen. Of om effectiever en efficiënter te opereren bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

NB; Meer informatie over alle projecten en programma’s is te vinden op www.vng.nl. Het takenpakket kan in de loop van de tijd veranderen van samenstelling of werkdruk.

1.3 Omschrijving van de opdracht

Je werkt voor verschillende interne opdrachtgevers/projectteams. Alles is volop in ontwikkeling. Dat maakt het spannend en dynamisch, en geeft jou als communicatieadviseur nog de vrijheid om invulling te geven aan de communicatie. Maar de materie is complex, en het speelveld groot en divers, en niet altijd strak omkaderd. Flexibiliteit, creativiteit en soms een beetje geduld is daarom ook een must. Wij zoeken een senior communicatieadviseur met visie en verdiende strepen als het gaat om strategisch advies. Tegelijkertijd is ook daadkracht en resultaatgerichtheid gevraagd, want er moet een hoop worden neergezet. Het is een uitdagende functie waar je je nooit zal vervelen.

Iets concreter over de werkzaamheden: je bent verantwoordelijk voor de communicatie over de verschillende componenten en oplossingen die worden gerealiseerd. Je ondersteunt deze teams, met positieve energie, bij het identificeren van de behoeftes van de verschillende doelgroepen. Je verwoordt technische oplossingen en vertaalt deze naar de doelgroepen en ondersteunt het team met creatieve communicatieaanpakken, denk aan de organisatie van events (on- en offline), podcasts, animaties, publicaties, etc. Daarbij zorg je voor een integrale aanpak; welke middelen worden ingezet om bereikte resultaten te promoten, hoe koppelen we de promotie aan (bijvoorbeeld) een event en hoe organiseren we de terugkoppeling zodat de communicatie een geheel vormt. Bij sommige onderwerpen zul je een voorbereiding voor de woordvoering moeten opstellen. En ook is het regelmatig regievoeren en onderhoud plegen op verzendlijsten en het gebruik van fora een onderdeel van het takenpakket

De projecten zijn allemaal opgenomen in het portfolio Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en VNG Realisatie werkt hierin nauw samen met koploper-gemeenten.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

● Opstellen communicatie-/ implementatieplan met als uitgangspunt basis de standaarden en werkwijze van Kenniscentrum Communicatie.

● Uitvoering geven aan Communicatie-/implementatieplan, middels contentcreatie en publicaties.

● Ondersteunen van projectteams bij het formuleren van hun communicatievraag en deze vertalen naar een communicatieaanpak.

● Ondersteunen van projectteams bij de realisatie van hun handreikingen voor gemeenten en deze publiceren via de kanalen van de VNG en stakeholders.

● Contentoptimalisatie: schrijven voor verschillende doelgroepen van VNG en stakeholders, en content verspreiden via een logische middelenmix en de kanalen van VNG en stakeholders.

● Sparringpartner en strategisch adviseur bij het bepalen van KPI’s

● Analyseren van feedback en metingen, en hierop vervolgactie ondernemen (datagedreven communicatie inzet)

● Optimaliseren (creatie en publicatie van content voor) website(s) en community-sites

● Opzetten en uitvoeren van events

● Deelnemen communicatie-overleg landelijke partijen om communicatie over project naar eindgebruikers te stroomlijnen.


1.5 Resultaat van de opdracht

De werkzaamheden moeten resulteren in een heldere communicatiestrategie om de diverse producten eenduidig met de verschillende doelgroepen te delen, zowel via online en offline kanalen als door de verschillende teams zelf. Concreet:

● Mede bepalen kaders, richtlijnen en te behalen doelen

● Communicatieplan maken en uitvoeren

● Teksten over de producten per doelgroep

● Effectmeting bij doelgroepen van communicatieplannen; en bijsturing

● Contentoptimalisatie: kennis van de producten is bij de verschillende doelgroepen op niveau en informatie over de verschillende componenten is helder en goed vindbaar.

Eisen

Kennis en expertise Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over: 

● Minimaal afgeronde HBO opleiding in de richting van Communicatie.

● Minimaal 5 jaar werkervaring op HBO werk -en denkniveau. 

● Minimaal 5 jaar ervaring als communicatieadviseur.

 ● Minimaal 2 voorbeelden van opdrachten als organisator van de communicatie rondom complexe IT projecten binnen overheid (blijkend uit CV en motivatiebrief)

Wensen

 

1. Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het optimaliseren van digitale communicatie voor meerdere gemeentelijke doelgroepen.

2. Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met samenwerken in een complexe ICT omgeving te midden van informatieprofessionals en software ontwikkel team. 

3. Kandidaat heeft een netwerk binnen de (digitale) overheid. 

4. Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met communicatiebegeleiding van organisatie-ontwikkeling en verandertrajecten.

 5. Kandidaat heeft aantoonbare ervaring als communicatie adviseur binnen de digitale overheid. 

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, contactgegevens, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
De kandidaat die wij willen voorstellen moet, alvorens aangeboden kan worden, nog een specifiek aanbiedingsformulier invullen. Wij sturen dat toe na selectie.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

VNG Realisatie B.V.

Rolomschrijving en taakafspraken

Voor VNG zijn we op zoek naar een Senior Communicatieadviseur digitalisering gemeentelijke projecten


1.1 Over VNG Realisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

● werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

● verbeteren van de dienstverlening;

● een efficiënte en wendbare organisatie;

● anticiperen op de toekomst.


1.2 Over Team Communicatie,

Team Communicatie is vanzelfsprekend het eerste aanspreekpunt voor alle communicatievraagstukken binnen VNG Realisatie. Het team bestaat uit: communicatieadviseurs en verschillende experts op gebieden als webredactie, eventmanagement, audio/video en direct mailings. Team Communicatie is ondergebracht bij het basisteam Bedrijfsvoering van VNG Realisatie. Door nauw samen te werken kunnen de communicatieadviseurs verbanden leggen tussen projecten en programma’s waarbij gemeenten zijn betrokken. Team Communicatie is momenteel in transitie richting een Kenniscentrum Communicatie. Binnen het Kenniscentrum hebben woordvoerders, communicatieadviseurs, (web)redacteuren en andere specialisten dagelijks contact. Samen leggen zij verbinding tussen gemeentelijke initiatieven, projecten, programma's en beleidsvraagstukken. Het Kenniscentrum Communicatie adviseert en ondersteunt de basisteams, programma’s en directie van VNG Realisatie op het gebied van communicatie, marketing, media en woordvoering. Dit gebeurt volgens vaste werkwijzen en standaarden.

Bij VNG Realisatie zorgen we voor gemeenschappelijke oplossingen voor alle 344 gemeenten in Nederland. Dat doen we middels verschillende projecten. Je wordt Senior Communicatieadviseur voor o.a. deze onderwerpen:
● GEMMA
● Omnichannel
● Gibit
● Elektronische identificatie en authenticatie
● Lancering Kenniscentrum Architectuur & Standaarden
● Notificaties
● Waarstaatjegemeente à Platform + monitors
● Datavolwassenheid à Kennisnetwerk D&S
● Grip op informatie à Wet Hergebruik etc.
● Open data à ORI
● Uitdragen visie Kenniscentrum Data & Monitoring (en samenwerking communicatieadviseur DOOK & DEGO van VNG)

Wat achtergrond informatie over deze projectteams: GEMMA - staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. GEMMA helpt gemeenten om ICT-ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Ontwikkelen, bouwen, aanschaffen en implementeren onder architectuur zorgt ervoor dat oplossingen onderling goed samenwerken. Ook ontstaat er een overzicht dat bestuur en management helpt alle ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Omnichannel kanaalstrategie- Bewoners, ondernemers en instellingen die contact hebben met hun gemeente doen dit via verschillende interactiekanalen. Denk aan het raadplegen van informatie via een mobiele app, online formulieren of een persoonlijk gesprek aan de balie. Die variëteit aan kanalen heeft voordelen: gericht een bepaald kanaal inzetten voor een bepaalde dienst voor een bepaalde doelgroep. Daarmee wordt het contact effectiever en efficiënter. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen. Zo kunnen burgers het gevoel krijgen van het kastje naar de muur te worden gestuurd door de complexiteit en diversiteit van kanalen. Met de omnichannel aanpak is dit te voorkomen. De organisatie richt zich niet langer op het managen van elk kanaal afzonderlijk, maar op het samenspel van verschillende kanalen. Door de kanalen bij elkaar te brengen, slimmer in te richten en goed op elkaar af te stemmen, wordt een integraal klantbeeld gerealiseerd. Daardoor wordt de kwaliteit van dienstverlening verbeterd en inclusie bevorderd. GIBIT staat voor Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox. Deze uniforme inkoopvoorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. Elektronische identificatie en authenticatie Als je een uitkering aanvraagt of een bankrekening opent moet iedereen zich legitimeren. In de digitale wereld geldt dit inmiddels ook. Om online toegang te krijgen tot een bepaalde dienst moet men zijn of haar identiteit bewijzen. Inmiddels bestaan er verschillende oplossingen om veilig online toegang mogelijk te maken: bijvoorbeeld DigiD.Ondernemers en organisaties loggen in met eHerkenning. Het wordt hiermee eenvoudiger en veiliger om online zaken met elkaar te doen.

Notificaties - Het landelijke project Notificatie Services nadert het einde van de voorbereidingsfase. De focus van dit innovatieproject van BZK lag in 2021 op het opleveren en beproeven van uitgangspunten voor een standaard architectuur en een concept berichtenstandaard.

Kennisnetwerk Data & Smart Society - De datarevolutie en de informatiesamenleving bieden volop kansen aan de lokale overheid. Zo helpt data bij het beter leren kennen van de eigen inwoners en ondernemers en de dienstverlening aan hen op een hoger peil te brengen. Of om effectiever en efficiënter te opereren bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

NB; Meer informatie over alle projecten en programma’s is te vinden op www.vng.nl. Het takenpakket kan in de loop van de tijd veranderen van samenstelling of werkdruk.

1.3 Omschrijving van de opdracht

Je werkt voor verschillende interne opdrachtgevers/projectteams. Alles is volop in ontwikkeling. Dat maakt het spannend en dynamisch, en geeft jou als communicatieadviseur nog de vrijheid om invulling te geven aan de communicatie. Maar de materie is complex, en het speelveld groot en divers, en niet altijd strak omkaderd. Flexibiliteit, creativiteit en soms een beetje geduld is daarom ook een must. Wij zoeken een senior communicatieadviseur met visie en verdiende strepen als het gaat om strategisch advies. Tegelijkertijd is ook daadkracht en resultaatgerichtheid gevraagd, want er moet een hoop worden neergezet. Het is een uitdagende functie waar je je nooit zal vervelen.

Iets concreter over de werkzaamheden: je bent verantwoordelijk voor de communicatie over de verschillende componenten en oplossingen die worden gerealiseerd. Je ondersteunt deze teams, met positieve energie, bij het identificeren van de behoeftes van de verschillende doelgroepen. Je verwoordt technische oplossingen en vertaalt deze naar de doelgroepen en ondersteunt het team met creatieve communicatieaanpakken, denk aan de organisatie van events (on- en offline), podcasts, animaties, publicaties, etc. Daarbij zorg je voor een integrale aanpak; welke middelen worden ingezet om bereikte resultaten te promoten, hoe koppelen we de promotie aan (bijvoorbeeld) een event en hoe organiseren we de terugkoppeling zodat de communicatie een geheel vormt. Bij sommige onderwerpen zul je een voorbereiding voor de woordvoering moeten opstellen. En ook is het regelmatig regievoeren en onderhoud plegen op verzendlijsten en het gebruik van fora een onderdeel van het takenpakket

De projecten zijn allemaal opgenomen in het portfolio Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en VNG Realisatie werkt hierin nauw samen met koploper-gemeenten.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

● Opstellen communicatie-/ implementatieplan met als uitgangspunt basis de standaarden en werkwijze van Kenniscentrum Communicatie.

● Uitvoering geven aan Communicatie-/implementatieplan, middels contentcreatie en publicaties.

● Ondersteunen van projectteams bij het formuleren van hun communicatievraag en deze vertalen naar een communicatieaanpak.

● Ondersteunen van projectteams bij de realisatie van hun handreikingen voor gemeenten en deze publiceren via de kanalen van de VNG en stakeholders.

● Contentoptimalisatie: schrijven voor verschillende doelgroepen van VNG en stakeholders, en content verspreiden via een logische middelenmix en de kanalen van VNG en stakeholders.

● Sparringpartner en strategisch adviseur bij het bepalen van KPI’s

● Analyseren van feedback en metingen, en hierop vervolgactie ondernemen (datagedreven communicatie inzet)

● Optimaliseren (creatie en publicatie van content voor) website(s) en community-sites

● Opzetten en uitvoeren van events

● Deelnemen communicatie-overleg landelijke partijen om communicatie over project naar eindgebruikers te stroomlijnen.


1.5 Resultaat van de opdracht

De werkzaamheden moeten resulteren in een heldere communicatiestrategie om de diverse producten eenduidig met de verschillende doelgroepen te delen, zowel via online en offline kanalen als door de verschillende teams zelf. Concreet:

● Mede bepalen kaders, richtlijnen en te behalen doelen

● Communicatieplan maken en uitvoeren

● Teksten over de producten per doelgroep

● Effectmeting bij doelgroepen van communicatieplannen; en bijsturing

● Contentoptimalisatie: kennis van de producten is bij de verschillende doelgroepen op niveau en informatie over de verschillende componenten is helder en goed vindbaar.

Eisen

Kennis en expertise Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over: 

● Minimaal afgeronde HBO opleiding in de richting van Communicatie.

● Minimaal 5 jaar werkervaring op HBO werk -en denkniveau. 

● Minimaal 5 jaar ervaring als communicatieadviseur.

 ● Minimaal 2 voorbeelden van opdrachten als organisator van de communicatie rondom complexe IT projecten binnen overheid (blijkend uit CV en motivatiebrief)

Wensen

 

1. Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het optimaliseren van digitale communicatie voor meerdere gemeentelijke doelgroepen.

2. Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met samenwerken in een complexe ICT omgeving te midden van informatieprofessionals en software ontwikkel team. 

3. Kandidaat heeft een netwerk binnen de (digitale) overheid. 

4. Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met communicatiebegeleiding van organisatie-ontwikkeling en verandertrajecten.

 5. Kandidaat heeft aantoonbare ervaring als communicatie adviseur binnen de digitale overheid. 

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, contactgegevens, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
De kandidaat die wij willen voorstellen moet, alvorens aangeboden kan worden, nog een specifiek aanbiedingsformulier invullen. Wij sturen dat toe na selectie.

De recruiter

Henny Ginkel

YellowFriday

Deel deze opdracht