Opdrachten

ATOS Nederland BV (Yellow Friday) Projectleider

Projectleider

Info

Functie

Projectleider

Locatie

Utrecht

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

30.11.2022 - 30.11.2023

Opdrachtnummer

125144

Sluitingsdatum

date-icon28.11.2022 clock-icon11:11

Rolomschrijving en taakafspraken

Een aanbieding zonder motivatie (dus waarom u de juiste kandidaat bent en hoe u matcht op de eisen die in de aanvraag staan) wordt niet in behandeling genomen


1. In de functie van projectleider/coördinator afhankelijkheden ben je verantwoordelijk voor het identificeren van, clusteren van en afstemming met een groot aantal stakeholders.

2. Je werkt alle afhankelijkheden naar Spiral 0 uit voor de onderstaande onderwerpen: a. Beschrijving van de afhankelijkheid (detailanalyse)

b. Impact van de afhankelijkheid

    c. Planning

    d. Issues en risico’s die van toepassing zijn

    e. Afstemming met functionarissen van de secties realisation, readiness en strategie & advies binnen het programma Foxtrot

    f. Advies over het managen van de afhankelijkheden naar de projectmanager Spiral 0 en indirect de stuurgroep.

3. Vanuit je analyse van de afhankelijkheden naar Spiral 0 maak je concrete afspraken per afhankelijkheid m.b.t. het uitwisselen van informatie, bespreken knelpunten, besluitvorming en mogelijke escalatie hiervoor.

4. Je leest en analyseert documenten van de afhankelijkheden naar Spiral 0 ter voorbereiding op bestaande overleggen.

5.Je neemt deel aan alle bestaande projectoverleggen en/of stuurgroepoverleggen v.w.b. de afhankelijkheden naar Spiral 0 en brengt informatie in bij het projectteam Spiral 0.

6. Je richt een coördinatiegroep afhankelijkheden richting Spiral 0 in waar de belanghebbenden zitting in hebben en je bespreekt daarin de dagelijkse gang van zaken, mogelijke knelpunten etc.

7. Je gaat actief het gesprek aan daar waar er knelpunten danwel kansen tussen Spiral 0 en de afhankelijkheid ontstaan en schets oplossingen.

8. Je bereidt indien nodig documenten voor die ter besluitvorming in de stuurgroep Spiral 0 ingebracht worden.

9. Je monitort of er nieuwe afhankelijkheden ontstaan richting Spiral 0 en je gaat actief aan de slag om deze cf bullit 2 uit te werken.

10. Je maakt een format en rapporteert over de voortgang van het managen van de afhankelijkheden richting Spiral 0 cf de gemaakte afspraken.

11. Je legt verantwoording af aan de projectmanager Spiral 0.

12. Je neemt deel aan het wekelijks projectteam overleg.

13. Als coördinator behartig je de belangen van Spiral 0 en heb je een grote mate van zelfstandigheid.

Minimale functie-eisen (harde eisen)

•Minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring als projectleider/coördinator waarbij je ervaring hebt met het managen van complexe vraagstukken waarbij meerdere verschillende belangen een rol spelen.

• Aantoonbare ervaring met stakeholdersmanagement.

• Aantoonbare ervaring met het werken van verschillende niveaus; van bestuurder t/m de werkvloer (operationeel & uitvoerend).

• Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring met het werken bij de Rijksoverheid of een vergelijkebare organisatie.

Wensen

• Kennis van en inzicht in de organisatie bij voorkeur het Ministerie of vergelijkbare uitvoeringsorganisaties is wenselijk.

• Ervaring met het werken in IT projecten.

• Gecertificeerde projectmanager IPMA C of hoger.


Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.

Betalingstermijn facturen is 60 dagen. Door afname van Premium kunt u dit reduceren tot 15 dagen.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

ATOS Nederland BV (Yellow Friday)

Rolomschrijving en taakafspraken

Een aanbieding zonder motivatie (dus waarom u de juiste kandidaat bent en hoe u matcht op de eisen die in de aanvraag staan) wordt niet in behandeling genomen


1. In de functie van projectleider/coördinator afhankelijkheden ben je verantwoordelijk voor het identificeren van, clusteren van en afstemming met een groot aantal stakeholders.

2. Je werkt alle afhankelijkheden naar Spiral 0 uit voor de onderstaande onderwerpen: a. Beschrijving van de afhankelijkheid (detailanalyse)

b. Impact van de afhankelijkheid

    c. Planning

    d. Issues en risico’s die van toepassing zijn

    e. Afstemming met functionarissen van de secties realisation, readiness en strategie & advies binnen het programma Foxtrot

    f. Advies over het managen van de afhankelijkheden naar de projectmanager Spiral 0 en indirect de stuurgroep.

3. Vanuit je analyse van de afhankelijkheden naar Spiral 0 maak je concrete afspraken per afhankelijkheid m.b.t. het uitwisselen van informatie, bespreken knelpunten, besluitvorming en mogelijke escalatie hiervoor.

4. Je leest en analyseert documenten van de afhankelijkheden naar Spiral 0 ter voorbereiding op bestaande overleggen.

5.Je neemt deel aan alle bestaande projectoverleggen en/of stuurgroepoverleggen v.w.b. de afhankelijkheden naar Spiral 0 en brengt informatie in bij het projectteam Spiral 0.

6. Je richt een coördinatiegroep afhankelijkheden richting Spiral 0 in waar de belanghebbenden zitting in hebben en je bespreekt daarin de dagelijkse gang van zaken, mogelijke knelpunten etc.

7. Je gaat actief het gesprek aan daar waar er knelpunten danwel kansen tussen Spiral 0 en de afhankelijkheid ontstaan en schets oplossingen.

8. Je bereidt indien nodig documenten voor die ter besluitvorming in de stuurgroep Spiral 0 ingebracht worden.

9. Je monitort of er nieuwe afhankelijkheden ontstaan richting Spiral 0 en je gaat actief aan de slag om deze cf bullit 2 uit te werken.

10. Je maakt een format en rapporteert over de voortgang van het managen van de afhankelijkheden richting Spiral 0 cf de gemaakte afspraken.

11. Je legt verantwoording af aan de projectmanager Spiral 0.

12. Je neemt deel aan het wekelijks projectteam overleg.

13. Als coördinator behartig je de belangen van Spiral 0 en heb je een grote mate van zelfstandigheid.

Minimale functie-eisen (harde eisen)

•Minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring als projectleider/coördinator waarbij je ervaring hebt met het managen van complexe vraagstukken waarbij meerdere verschillende belangen een rol spelen.

• Aantoonbare ervaring met stakeholdersmanagement.

• Aantoonbare ervaring met het werken van verschillende niveaus; van bestuurder t/m de werkvloer (operationeel & uitvoerend).

• Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring met het werken bij de Rijksoverheid of een vergelijkebare organisatie.

Wensen

• Kennis van en inzicht in de organisatie bij voorkeur het Ministerie of vergelijkbare uitvoeringsorganisaties is wenselijk.

• Ervaring met het werken in IT projecten.

• Gecertificeerde projectmanager IPMA C of hoger.


Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.

Betalingstermijn facturen is 60 dagen. Door afname van Premium kunt u dit reduceren tot 15 dagen.


De recruiter