Opdrachten

Sogeti Nederland B.V. (YF) Functioneel Beheerder

Functioneel Beheerder

Info

Functie

Functioneel Beheerder

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

14.07.2022 - 13.12.2022

Opdrachtnummer

113725

Sluitingsdatum

date-icon07.07.2022 clock-icon13:07

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving

De directie Bedrijfsvoering wil de komende jaren het eigen dataplatform doorontwikkelen om de sturing op- en de organisatie van de informatievoorziening te verbeteren. Dit is noodzakelijk om als EZK en LNV goed, integer en ethisch verantwoord gebruik te kunnen blijven maken van de mogelijkheden van informatie, data en ICT, en om de aansluiting te houden op, en dienstbaar te zijn aan de digitaliserende samenleving.

Om dit te realiseren is binnen het cluster Functioneel Beheer & Regie het functioneel beheer domein Datamanagement ingericht. Dit domein houdt zich bezig met het operationeel- en tactisch beheer -vanuit de business- van het dataplatform. Op dit dataplatform (datawarehouse) zijn vier dataservices ontwikkeld, Business Intelligence/Dashboarding, dataleveringen, analytics en legacy. Dit domein bestaat uit een regisseur, een (externe) informatieanalist/functioneel beheerder en een functioneel beheerder.

Wij zoeken voor versterking van het team een functioneel beheerder die ook informatieanalist taken kan uitvoeren.

Informatieanalyse taken (50% van de werkzaamheden)
• Functionele wensen en eisen in kaart brengen met de gebruikers en stakeholders voor de door de ICT leverancier te leveren software oplossing voor het DB Data Platform volgens Scrum methodologie.
• Tijdens refinements bespreken user-stories met het scrum team.
• Organiseren van workshops
• Zowel functionele als technische documentatie voorbereiden om de wens in kaart te brengen
• Coachen van interne collega's om betere user stories te kunnen schrijven
• Uitvoeren queries op data en opstellen data test sets

Functioneel beheer taken (50% van de werkzaamheden): Het in samenwerking met de collega functioneel beheerder uitvoeren van het operationeel beheer en onderhoud van alle toepassingen binnen het dataplatform en het projectmatig uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van releases en het invoeren van nieuwe functionaliteiten.

Het betreft onder andere:
• Incidentbeheer (het laten oplossen verstoringen infrastructuur dataplatform, verstoringen beschikbaarheid data op datamarts, rechten issues etc.)
• Gebruikerscommunicatie (communicatie en afstemming over onderhoudswindows, status incidenten, service requests
• Beheer (gegevens) informatiesystemen, autorisatiebeheer, beheren data-eigenaarschap, beheren GLO’s, bewaken tijdsgeldigheid GLO’s, bewaken of maatregelen vanuit PIA’s zijn uitgevoerd, monitoring op juistheid data en dataverwerkingen.
• Wijzigingsbeheer & Functionaliteitenbeheer (vastleggen wijzigingsverzoeken, vastleggen requirements en user stories, besluitvorming door juiste gremia laten uitvoeren, uitvoeren FAT, ondersteunen en regisseren van GAT, etc.)


Achtergrond opdracht

De Directie Bedrijfsvoering (DB) ondersteunt de EZK en LNV-medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. En biedt daarvoor noodzakelijke diensten en voorzieningen op gebieden als personeel & organisatie, informatiemanagement, facilitair & huisvesting, beheer(sing) van formatie & budgetten, managementondersteuning en ondersteuning bij projecten, programma’s en (implementatie)processen. DB werkt voor EZK én LNV met de nadruk op de kerndepartementen van deze organisaties. Buiten bedoelde kerndepartementen volgt DB de leidraad ‘centraal wat moet, decentraal wat kan’. DB stelt haar klanten centraal en stemt de diensten en voorzieningen daarop af. Het aanbieden en uitvoeren van haar diensten en voorzieningen doet DB zo efficiënt en transparant mogelijk. DB wil de medewerkers en de organisaties van EZK en LNV maximaal toerusten om de maatschappelijke opgaven van EZK en LNV ook echt te realiseren. De kernwaarden zijn hierbij 'betrouwbaar, verbindend en vernieuwend.

Bij het cluster Functioneel Beheer en Regie (van de afdeling Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting) is het operationeel- en tactisch Functioneel Beheer en Informatiemanagement ondergebracht van alle EZK/LNV-brede generieke bedrijfsvoeringtoepassingen. Het cluster draagt zorg voor de operationele en tactische samenwerking met- en aansturing van de ICT leverancier.

Eisen

- Senior Functioneel Beheer
- Kennis en ervaring op het gebied van datamanagement
- Ervaring met opstellen functioneel ontwerpen en user stories

Wensen

- Kennis / affiniteit met BI tooling (Oracle BI is een pré)
- Ervaring in het testen van ICT oplossingen
- Ervaring met het uitvoeren van functioneel beheer
- Kennis van BISL

Competenties

• analyseren
• adviseren
• klantgerichtheid
• omgevingsbewustzijn
• plannen en organiseren
• samenwerken
• voortgangscontrole
• communicatie

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Sogeti Nederland B.V. (YF)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving

De directie Bedrijfsvoering wil de komende jaren het eigen dataplatform doorontwikkelen om de sturing op- en de organisatie van de informatievoorziening te verbeteren. Dit is noodzakelijk om als EZK en LNV goed, integer en ethisch verantwoord gebruik te kunnen blijven maken van de mogelijkheden van informatie, data en ICT, en om de aansluiting te houden op, en dienstbaar te zijn aan de digitaliserende samenleving.

Om dit te realiseren is binnen het cluster Functioneel Beheer & Regie het functioneel beheer domein Datamanagement ingericht. Dit domein houdt zich bezig met het operationeel- en tactisch beheer -vanuit de business- van het dataplatform. Op dit dataplatform (datawarehouse) zijn vier dataservices ontwikkeld, Business Intelligence/Dashboarding, dataleveringen, analytics en legacy. Dit domein bestaat uit een regisseur, een (externe) informatieanalist/functioneel beheerder en een functioneel beheerder.

Wij zoeken voor versterking van het team een functioneel beheerder die ook informatieanalist taken kan uitvoeren.

Informatieanalyse taken (50% van de werkzaamheden)
• Functionele wensen en eisen in kaart brengen met de gebruikers en stakeholders voor de door de ICT leverancier te leveren software oplossing voor het DB Data Platform volgens Scrum methodologie.
• Tijdens refinements bespreken user-stories met het scrum team.
• Organiseren van workshops
• Zowel functionele als technische documentatie voorbereiden om de wens in kaart te brengen
• Coachen van interne collega's om betere user stories te kunnen schrijven
• Uitvoeren queries op data en opstellen data test sets

Functioneel beheer taken (50% van de werkzaamheden): Het in samenwerking met de collega functioneel beheerder uitvoeren van het operationeel beheer en onderhoud van alle toepassingen binnen het dataplatform en het projectmatig uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van releases en het invoeren van nieuwe functionaliteiten.

Het betreft onder andere:
• Incidentbeheer (het laten oplossen verstoringen infrastructuur dataplatform, verstoringen beschikbaarheid data op datamarts, rechten issues etc.)
• Gebruikerscommunicatie (communicatie en afstemming over onderhoudswindows, status incidenten, service requests
• Beheer (gegevens) informatiesystemen, autorisatiebeheer, beheren data-eigenaarschap, beheren GLO’s, bewaken tijdsgeldigheid GLO’s, bewaken of maatregelen vanuit PIA’s zijn uitgevoerd, monitoring op juistheid data en dataverwerkingen.
• Wijzigingsbeheer & Functionaliteitenbeheer (vastleggen wijzigingsverzoeken, vastleggen requirements en user stories, besluitvorming door juiste gremia laten uitvoeren, uitvoeren FAT, ondersteunen en regisseren van GAT, etc.)


Achtergrond opdracht

De Directie Bedrijfsvoering (DB) ondersteunt de EZK en LNV-medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. En biedt daarvoor noodzakelijke diensten en voorzieningen op gebieden als personeel & organisatie, informatiemanagement, facilitair & huisvesting, beheer(sing) van formatie & budgetten, managementondersteuning en ondersteuning bij projecten, programma’s en (implementatie)processen. DB werkt voor EZK én LNV met de nadruk op de kerndepartementen van deze organisaties. Buiten bedoelde kerndepartementen volgt DB de leidraad ‘centraal wat moet, decentraal wat kan’. DB stelt haar klanten centraal en stemt de diensten en voorzieningen daarop af. Het aanbieden en uitvoeren van haar diensten en voorzieningen doet DB zo efficiënt en transparant mogelijk. DB wil de medewerkers en de organisaties van EZK en LNV maximaal toerusten om de maatschappelijke opgaven van EZK en LNV ook echt te realiseren. De kernwaarden zijn hierbij 'betrouwbaar, verbindend en vernieuwend.

Bij het cluster Functioneel Beheer en Regie (van de afdeling Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting) is het operationeel- en tactisch Functioneel Beheer en Informatiemanagement ondergebracht van alle EZK/LNV-brede generieke bedrijfsvoeringtoepassingen. Het cluster draagt zorg voor de operationele en tactische samenwerking met- en aansturing van de ICT leverancier.

Eisen

- Senior Functioneel Beheer
- Kennis en ervaring op het gebied van datamanagement
- Ervaring met opstellen functioneel ontwerpen en user stories

Wensen

- Kennis / affiniteit met BI tooling (Oracle BI is een pré)
- Ervaring in het testen van ICT oplossingen
- Ervaring met het uitvoeren van functioneel beheer
- Kennis van BISL

Competenties

• analyseren
• adviseren
• klantgerichtheid
• omgevingsbewustzijn
• plannen en organiseren
• samenwerken
• voortgangscontrole
• communicatie

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

De recruiter

Irene Woltinge

YellowFriday

Deel deze opdracht