Opdrachten

Sogeti Nederland B.V. (YF) Projectmatig DIV medewerker - EZK

Projectmatig DIV medewerker - EZK

Info

Functie

Projectmatig DIV medewerker - EZK

Locatie

Groningen

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

15.02.2024 - 30.01.2025

Opdrachtnummer

153597

Sluitingsdatum

date-icon14.02.2024 clock-icon10:00

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
De aanbesteding EZ is (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar EZ toe één aanbieder zijn.

Door het opstarten en uitvoeren van het rijksbrede programma Open op Orde zal het IMG haar informatiehuishouding verder professionaliseren. Langs de vier binnen de Rijksoverheid opgestelde actielijnen zijn verschillende deelprojecten geïdentificeerd en gestart. Veel werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in en rond het gebruikte DMS - RijksDoc. Als DIV-medewerker ben jij dé vakspecialist op het gebied van informatiehuishouding. Je zorgt ervoor dat het IMG haar documentatie en archief op orde zijn. Je stemt hierover werkwijzen en randvoorwaarden af met de projectleider, de coördinator DIV, interne en externe stakeholders.

Achtergrond opdracht
Het departementale Actieplan Informatiehuishouding van de ministeries van EZK en LNV vindt zijn oorsprong in de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht' en het daaropvolgende Generieke Actieplan Open op Orde waarin de contouren zijn opgenomen voor de rijksbrede activiteiten voor een grootscheepse verandering van de informatiehuishouding. Deze contouren zijn samen te vatten in vier actielijnen, te weten:

 • Professionals informatiebeheer
 • Omvang en aard van informatie
 • Informatiesystemen
 • Bestuur & naleving

Het doel van dit plan is om de informatiehuishouding en informatievoorziening bij EZK en LNV zo in te gaan richten, en de werkwijze van ambtenaren daarop te laten aansluiten, dat we inzicht in en openheid over de informatie kunnen bieden aan de samenleving en de politiek. Uiteindelijk draagt dat bij aan een versterking van onze dienstverlening en het herstel van vertrouwen in de overheid. Met dit plan zetten we stappen in het toewerken naar een moderne, open Rijksoverheid, die aansluit bij de voor de nabije toekomst geschetste verhoudingen tussen overheid, politiek en samenleving.

Eisen

 • HBO Kennisniveau van Informatiemanagement
 • HBO kennisniveau van Archief- en informatiewetgeving; ordenings- en ontsluitingsmethodieken; zoektechnieken
 • WO/HBO werk- denkniveau (3 jaar)
 • Ervaring als DIV medewerker (3 jaar)
 • Ervaring in DMS inrichting (1 jaar)
 • Ervaring met Alfresco/ RijksDoc (1 jaar)
 • Wensen

 • Kennis van relevante wetgeving (Archiefwet, Woo, AVG)
 • In staat om zelfstandig te werken en daarbij ook het grotere geheel van de organisatie kunnen overzien
 • Door jouw ervaring en analytische vaardigheden begrijp jij waar het over gaat zowel het bedrijfsproces als de IT.
 • Kennis van archivering, ICT toepassingen en aanverwante zaken (email, berichtenapps, web).
 • Als ervaren analist begrijp je klantwensen en ben je in staat een goed gesprek te voeren met gebruikers van IMG.
 • Competenties

 • Communicatief
 • Klantgericht
 • Zelfbewust
 • Analytisch
 • Oplossend vermogen
 • Flexibel
 • Daadkrachtig
 • Gericht op oplossing vanuit de inhoud
 • Aanvullende Informatie
  Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
  Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
  Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfs gegevens

  Sogeti Nederland B.V. (YF)

  Rolomschrijving en taakafspraken

  Opdrachtomschrijving
  Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
  De aanbesteding EZ is (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar EZ toe één aanbieder zijn.

  Door het opstarten en uitvoeren van het rijksbrede programma Open op Orde zal het IMG haar informatiehuishouding verder professionaliseren. Langs de vier binnen de Rijksoverheid opgestelde actielijnen zijn verschillende deelprojecten geïdentificeerd en gestart. Veel werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in en rond het gebruikte DMS - RijksDoc. Als DIV-medewerker ben jij dé vakspecialist op het gebied van informatiehuishouding. Je zorgt ervoor dat het IMG haar documentatie en archief op orde zijn. Je stemt hierover werkwijzen en randvoorwaarden af met de projectleider, de coördinator DIV, interne en externe stakeholders.

  Achtergrond opdracht
  Het departementale Actieplan Informatiehuishouding van de ministeries van EZK en LNV vindt zijn oorsprong in de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht' en het daaropvolgende Generieke Actieplan Open op Orde waarin de contouren zijn opgenomen voor de rijksbrede activiteiten voor een grootscheepse verandering van de informatiehuishouding. Deze contouren zijn samen te vatten in vier actielijnen, te weten:

  • Professionals informatiebeheer
  • Omvang en aard van informatie
  • Informatiesystemen
  • Bestuur & naleving

  Het doel van dit plan is om de informatiehuishouding en informatievoorziening bij EZK en LNV zo in te gaan richten, en de werkwijze van ambtenaren daarop te laten aansluiten, dat we inzicht in en openheid over de informatie kunnen bieden aan de samenleving en de politiek. Uiteindelijk draagt dat bij aan een versterking van onze dienstverlening en het herstel van vertrouwen in de overheid. Met dit plan zetten we stappen in het toewerken naar een moderne, open Rijksoverheid, die aansluit bij de voor de nabije toekomst geschetste verhoudingen tussen overheid, politiek en samenleving.

  Eisen

 • HBO Kennisniveau van Informatiemanagement
 • HBO kennisniveau van Archief- en informatiewetgeving; ordenings- en ontsluitingsmethodieken; zoektechnieken
 • WO/HBO werk- denkniveau (3 jaar)
 • Ervaring als DIV medewerker (3 jaar)
 • Ervaring in DMS inrichting (1 jaar)
 • Ervaring met Alfresco/ RijksDoc (1 jaar)
 • Wensen

 • Kennis van relevante wetgeving (Archiefwet, Woo, AVG)
 • In staat om zelfstandig te werken en daarbij ook het grotere geheel van de organisatie kunnen overzien
 • Door jouw ervaring en analytische vaardigheden begrijp jij waar het over gaat zowel het bedrijfsproces als de IT.
 • Kennis van archivering, ICT toepassingen en aanverwante zaken (email, berichtenapps, web).
 • Als ervaren analist begrijp je klantwensen en ben je in staat een goed gesprek te voeren met gebruikers van IMG.
 • Competenties

 • Communicatief
 • Klantgericht
 • Zelfbewust
 • Analytisch
 • Oplossend vermogen
 • Flexibel
 • Daadkrachtig
 • Gericht op oplossing vanuit de inhoud
 • Aanvullende Informatie
  Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
  Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
  Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


  De recruiter

  Irene Woltinge

  YellowFriday

  Deel deze opdracht