Opdrachten

Sogeti Nederland B.V. (YF) (Spoed) Informatie-architect - EZK

(Spoed) Informatie-architect - EZK

Info

Functie

(Spoed) Informatie-architect - EZK

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

10.03.2024 - 09.09.2024

Opdrachtnummer

153650

Sluitingsdatum

date-icon14.02.2024 clock-icon20:00

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
De aanbesteding EZ is (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar EZ toe één aanbieder zijn.

Het doel van de doelarchitectuur Informatiehuishouoding is het schetsen van een gewenst toekomstbeeld en een haalbaar verandertraject gericht op het bereiken van de doelstellingen van Open op Orde en de gerelateerde wetgeving (Wet open overheid, nieuwe Archiefwet). De scope van de architectuur wordt bepaald door de impact van de verandering. De scope van de opdracht omvat de kerndepartementen van EZK en LNV en de diensten en agentschappen die binnen de ministeries vallen. De zelfstandige bestuursorganen buiten het ministerie vallen buiten de scope van deze opdracht. Het doel is om in een doorlooptijd van ongeveer een jaar een doelarchitectuur te ontwikkelen die een beeld geeft van de huidige situatie, de essentiële kenmerken van de toekomstige situatie en een globaal beeld van de veranderopgave, zowel ten aanzien van de informatieverwerkende processen als de ICT-ondersteuning.

Achtergrond opdracht
Als uitvloeisel van het Rijksbrede actieprogramma Open op Orde, opgestart naar aanleiding van de affaire rond de Kinderopvangtoeslag, is bij de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in 2021 een gezamenlijk programma Transparantie in Informatie gestart. Het programma is onderverdeeld in vier actielijnen, conform het actieprogramma Open op Orde. De derde actielijn is Informatiesystemen. Het primaire doel van die actielijn is ervoor te zorgen dat het ICT-landschap van de ministeries de mogelijkheden biedt die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe eisen rondom openbaarmaking, digitale duurzaamheid en informatiebeheer, rekening houdend met de diversiteit aan soorten informatie.
Om hier voor de langere termijn goede plannen te kunnen ontwikkelen, hebben EZK/LNV behoefte aan een departementsbrede doelarchitectuur voor EZK en LNV, op het domein van de informatiehuishouding. Deze doelarchitectuur is breder dan alleen de ICT, deze moet ook kijken naar de veranderingen in werkwijze die het gevolg zijn van de wetgeving die op dit domein wordt doorgevoerd of in voorbereiding is en de kabinetsambities zoals verwoord in Open op Orde. Daarnaast dient te worden onderzocht welke synergie er is te halen uit onderlinge samenwerking tussen de dienstonderdelen van EZK en LNV bij het realiseren van deze veranderopgave.
Deze opdracht wordt met een of meerdere beleidsdirecties uitgevoerd.

Eisen

 • Modelleringsexpertise: Archimate, ERD, UML
 • Kennis en ervaring met Sparx Enterprise Architect of een vergelijkbaar architectuurtool
 • Relevante ervaring met sturing op de informatievoorziening in complexe (overheids)organisaties, met architectuur als hulpmiddel.
 • Relevante opleiding in bestuurlijke informatica, informatiekunde of een vergelijkbare achtergrond op academisch niveau.
 • Ervaring met het coachen van medewerkers (3 jaar)
 • Wensen

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving: Wet open overheid, Archiefwet 1995, Open op Orde, Wet hergebruik overheidsinformatie
 • Ruime ervaring in de rol van informatie-architect
 • Affiniteit met het onderwerp informatiehuishouding
 • Voldoende senioriteit om effectief architectuurkennis en -ervaring over te dragen aan anderen
 • Goed in staat tot het schrijven van beleidsstukken aangaande het informatiebeleid
 • Ervaring met het verkrijgen van draagvlak voor beleidsstukken
 • Ervaring binnen overheidsorganisaties en het beleidsproces
 • Competenties

 • Ervaring met het zelfstandig plannen van activiteiten
 • Ervaring met het aansturen van activiteiten die door anderen worden verricht
 • Een pragmatische, resultaatgerichte houding
 • In staat om hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden
 • Beschikt over organisatiesensitiviteit
 • Communicatief vaardig, mondeling, schriftelijk en visueel

Aanvullende Informatie
Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Sogeti Nederland B.V. (YF)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
De aanbesteding EZ is (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar EZ toe één aanbieder zijn.

Het doel van de doelarchitectuur Informatiehuishouoding is het schetsen van een gewenst toekomstbeeld en een haalbaar verandertraject gericht op het bereiken van de doelstellingen van Open op Orde en de gerelateerde wetgeving (Wet open overheid, nieuwe Archiefwet). De scope van de architectuur wordt bepaald door de impact van de verandering. De scope van de opdracht omvat de kerndepartementen van EZK en LNV en de diensten en agentschappen die binnen de ministeries vallen. De zelfstandige bestuursorganen buiten het ministerie vallen buiten de scope van deze opdracht. Het doel is om in een doorlooptijd van ongeveer een jaar een doelarchitectuur te ontwikkelen die een beeld geeft van de huidige situatie, de essentiële kenmerken van de toekomstige situatie en een globaal beeld van de veranderopgave, zowel ten aanzien van de informatieverwerkende processen als de ICT-ondersteuning.

Achtergrond opdracht
Als uitvloeisel van het Rijksbrede actieprogramma Open op Orde, opgestart naar aanleiding van de affaire rond de Kinderopvangtoeslag, is bij de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in 2021 een gezamenlijk programma Transparantie in Informatie gestart. Het programma is onderverdeeld in vier actielijnen, conform het actieprogramma Open op Orde. De derde actielijn is Informatiesystemen. Het primaire doel van die actielijn is ervoor te zorgen dat het ICT-landschap van de ministeries de mogelijkheden biedt die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe eisen rondom openbaarmaking, digitale duurzaamheid en informatiebeheer, rekening houdend met de diversiteit aan soorten informatie.
Om hier voor de langere termijn goede plannen te kunnen ontwikkelen, hebben EZK/LNV behoefte aan een departementsbrede doelarchitectuur voor EZK en LNV, op het domein van de informatiehuishouding. Deze doelarchitectuur is breder dan alleen de ICT, deze moet ook kijken naar de veranderingen in werkwijze die het gevolg zijn van de wetgeving die op dit domein wordt doorgevoerd of in voorbereiding is en de kabinetsambities zoals verwoord in Open op Orde. Daarnaast dient te worden onderzocht welke synergie er is te halen uit onderlinge samenwerking tussen de dienstonderdelen van EZK en LNV bij het realiseren van deze veranderopgave.
Deze opdracht wordt met een of meerdere beleidsdirecties uitgevoerd.

Eisen

 • Modelleringsexpertise: Archimate, ERD, UML
 • Kennis en ervaring met Sparx Enterprise Architect of een vergelijkbaar architectuurtool
 • Relevante ervaring met sturing op de informatievoorziening in complexe (overheids)organisaties, met architectuur als hulpmiddel.
 • Relevante opleiding in bestuurlijke informatica, informatiekunde of een vergelijkbare achtergrond op academisch niveau.
 • Ervaring met het coachen van medewerkers (3 jaar)
 • Wensen

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving: Wet open overheid, Archiefwet 1995, Open op Orde, Wet hergebruik overheidsinformatie
 • Ruime ervaring in de rol van informatie-architect
 • Affiniteit met het onderwerp informatiehuishouding
 • Voldoende senioriteit om effectief architectuurkennis en -ervaring over te dragen aan anderen
 • Goed in staat tot het schrijven van beleidsstukken aangaande het informatiebeleid
 • Ervaring met het verkrijgen van draagvlak voor beleidsstukken
 • Ervaring binnen overheidsorganisaties en het beleidsproces
 • Competenties

 • Ervaring met het zelfstandig plannen van activiteiten
 • Ervaring met het aansturen van activiteiten die door anderen worden verricht
 • Een pragmatische, resultaatgerichte houding
 • In staat om hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden
 • Beschikt over organisatiesensitiviteit
 • Communicatief vaardig, mondeling, schriftelijk en visueel

Aanvullende Informatie
Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


De recruiter

Pedram Akbari

YellowFriday

Deel deze opdracht