Opdrachten

VNG Realisatie B.V. Projectleider Community Common Ground

Projectleider Community Common Ground

Info

Functie

Projectleider Community Common Ground

Locatie

Den Haag

Uren per week

24 uren per week

Looptijd

17.11.2022 - 17.12.2022

Opdrachtnummer

124761

Sluitingsdatum

date-icon01.12.2022 clock-icon09:12

Rolomschrijving en taakafspraken

 Een aanbieding zonder motivatie (dus waarom u de juiste kandidaat bent en hoe u matcht op de eisen die in de aanvraag staan) wordt niet in behandeling

  genomen.

Datum interviews 6 december, van 10:00 tot 12:00 uur.

1. Specificatie

1.1 Over VNG Realisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
• werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
• verbeteren van de dienstverlening;
• een efficiënte en wendbare organisatie;
• anticiperen op de toekomst.

 
1.2 Over Common Ground
Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg. Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan.

Een aantal jaar bestond Common Ground uit het organisch groeien en uitproberen van een diversiteit aan initiatieven op verschillende onderdelen van het vijflagenmodel van Common Ground. Vanuit die ervaringen is eind september 2022 een meerdaagse meeting belegd met alle groepen stakeholders om te komen tot een hereiking van Common Ground. De brede blik van eerst verandert naar een gefocuste blik op een strak en gedragen programma met als doel transparante doelen, voortgang en resultaten.


1.3 Omschrijving van de opdracht
Je werkt in een multidisciplinair team (het Common Ground regieteam) met een programmamanager, een projectmanager ondersteuner, de VNG Realisatie
teammanager, verschillende team coördinatoren en een aantal vakinhoudelijke specialisten. Je zorgt voor een heldere community strategie en bewaakt de uitvoering hiervan. Hierin stroomlijn je de verschillende Common Ground communities door eenduidige en heldere communicatie te organiseren. Je definieert welke beschikbare communicatiekanalen, zoals social media, events, vakinhoudelijke websites, etc, ingezet worden. Je managed de Common Ground portfolio wat het belangrijkste overzicht is van het Common Ground programma. Het regieteam voorziet je daarbij van de benodigde inhoudelijke input en richting.


1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
In overeenstemming met het multidisciplinaire team heb je de volgende werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
- Het coördineren van de community common ground en de samenhang van de projecten binnen deze community
- Stakeholder management binnen de community
- Je organiseert digitale en fysieke bijeenkomsten voor leden van het programma en de ambtelijke /bestuurlijke achterban
- Je adviseert de programmamanager met betrekking tot de personele bezetting, en brengt administratieve processen ten uitvoer rondom human resources (werving, bewaking van contracten en operationele vraagstukken rond tijdelijke aanstellingen)
- Je beheert het gezamenlijk portfolio van de community
- Je signaleert proactief ontwikkelingen en mogelijkheden voor de groei en ontwikkeling van de community

1.5 Resultaat van de opdracht
De werkzaamheden moeten resulteren in een succesvol Common Ground programma, waarbij het geheel en de delen ten alle tijden transparant inzichtelijk en up to date zijn.

2. Eisen
De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf. Het niet voldoen aan een of meerdere eisen betekent uitsluiting van verdere beoordeling van de inschrijving (knock-out). Het ontbreken van informatie of antwoorden, bijvoorbeeld door onjuiste of onvolledige overname van overzichten, gegevens en verklaringen, is voor eigen risico van de inschrijver, en kan leiden tot uitsluiting.

In de eerste plaats worden de aanbiedingen beoordeeld op het voldoen aan de gestelde eisen, uurtarief en de overige gestelde vragen voor deze specifieke functie. Bij twijfel over de juistheid van antwoorden (in vergelijking met het cv) kan telefonisch contact worden opgenomen voor verificatie. Als voor een bepaald aspect uitdrukkelijk bewijs in het cv of de motivatie is gevraagd en dat bewijs ontbreekt (in de ogen van de beoordelaar), dan kan zonder verificatie worden besloten de offerte terzijde te leggen.

Kennis en expertise

Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:
• Minimaal afgeronde WO opleiding
• Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring op WO werk- en denkniveau als projectleider van projecten waar het coördineren van een gezamenlijk portfolio centraal onderdeel is
• Minimaal 2 jaar in de laatste 4 jaar ervaring met projectmanagement bij (semi-)overheidsorganisaties
• Minimaal 2 jaar ervaring met stakeholdermanagement
• Management of Portfolio foundation certificaat behaald
• P3O foundation certificaat behaald
• MSP foundation certficaat behaald
• SAFe 4.0 of hoger certificaat behaald
• LEAN portfolio management certificaat behaal

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele)

gespreksronde:
• Resultaatgerichtheid
• Kwaliteitsgerichtheid
• Omgevingsbewustzijn
• Samenwerken
• Integriteit
• Zelfontwikkeling
• Verbaal vaardig, zowel mondeling als schriftelijk (voeren van nauwkeurige
dialoog)
• Nauwkeurigheid

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, contactgegevens, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
De kandidaat die wij willen voorstellen moet, alvorens aangeboden kan worden, nog een specifiek aanbiedingsformulier invullen. Wij sturen dat toe na selectie.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

VNG Realisatie B.V.

Rolomschrijving en taakafspraken

 Een aanbieding zonder motivatie (dus waarom u de juiste kandidaat bent en hoe u matcht op de eisen die in de aanvraag staan) wordt niet in behandeling

  genomen.

Datum interviews 6 december, van 10:00 tot 12:00 uur.

1. Specificatie

1.1 Over VNG Realisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
• werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
• verbeteren van de dienstverlening;
• een efficiënte en wendbare organisatie;
• anticiperen op de toekomst.

 
1.2 Over Common Ground
Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg. Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan.

Een aantal jaar bestond Common Ground uit het organisch groeien en uitproberen van een diversiteit aan initiatieven op verschillende onderdelen van het vijflagenmodel van Common Ground. Vanuit die ervaringen is eind september 2022 een meerdaagse meeting belegd met alle groepen stakeholders om te komen tot een hereiking van Common Ground. De brede blik van eerst verandert naar een gefocuste blik op een strak en gedragen programma met als doel transparante doelen, voortgang en resultaten.


1.3 Omschrijving van de opdracht
Je werkt in een multidisciplinair team (het Common Ground regieteam) met een programmamanager, een projectmanager ondersteuner, de VNG Realisatie
teammanager, verschillende team coördinatoren en een aantal vakinhoudelijke specialisten. Je zorgt voor een heldere community strategie en bewaakt de uitvoering hiervan. Hierin stroomlijn je de verschillende Common Ground communities door eenduidige en heldere communicatie te organiseren. Je definieert welke beschikbare communicatiekanalen, zoals social media, events, vakinhoudelijke websites, etc, ingezet worden. Je managed de Common Ground portfolio wat het belangrijkste overzicht is van het Common Ground programma. Het regieteam voorziet je daarbij van de benodigde inhoudelijke input en richting.


1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
In overeenstemming met het multidisciplinaire team heb je de volgende werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
- Het coördineren van de community common ground en de samenhang van de projecten binnen deze community
- Stakeholder management binnen de community
- Je organiseert digitale en fysieke bijeenkomsten voor leden van het programma en de ambtelijke /bestuurlijke achterban
- Je adviseert de programmamanager met betrekking tot de personele bezetting, en brengt administratieve processen ten uitvoer rondom human resources (werving, bewaking van contracten en operationele vraagstukken rond tijdelijke aanstellingen)
- Je beheert het gezamenlijk portfolio van de community
- Je signaleert proactief ontwikkelingen en mogelijkheden voor de groei en ontwikkeling van de community

1.5 Resultaat van de opdracht
De werkzaamheden moeten resulteren in een succesvol Common Ground programma, waarbij het geheel en de delen ten alle tijden transparant inzichtelijk en up to date zijn.

2. Eisen
De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf. Het niet voldoen aan een of meerdere eisen betekent uitsluiting van verdere beoordeling van de inschrijving (knock-out). Het ontbreken van informatie of antwoorden, bijvoorbeeld door onjuiste of onvolledige overname van overzichten, gegevens en verklaringen, is voor eigen risico van de inschrijver, en kan leiden tot uitsluiting.

In de eerste plaats worden de aanbiedingen beoordeeld op het voldoen aan de gestelde eisen, uurtarief en de overige gestelde vragen voor deze specifieke functie. Bij twijfel over de juistheid van antwoorden (in vergelijking met het cv) kan telefonisch contact worden opgenomen voor verificatie. Als voor een bepaald aspect uitdrukkelijk bewijs in het cv of de motivatie is gevraagd en dat bewijs ontbreekt (in de ogen van de beoordelaar), dan kan zonder verificatie worden besloten de offerte terzijde te leggen.

Kennis en expertise

Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:
• Minimaal afgeronde WO opleiding
• Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring op WO werk- en denkniveau als projectleider van projecten waar het coördineren van een gezamenlijk portfolio centraal onderdeel is
• Minimaal 2 jaar in de laatste 4 jaar ervaring met projectmanagement bij (semi-)overheidsorganisaties
• Minimaal 2 jaar ervaring met stakeholdermanagement
• Management of Portfolio foundation certificaat behaald
• P3O foundation certificaat behaald
• MSP foundation certficaat behaald
• SAFe 4.0 of hoger certificaat behaald
• LEAN portfolio management certificaat behaal

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele)

gespreksronde:
• Resultaatgerichtheid
• Kwaliteitsgerichtheid
• Omgevingsbewustzijn
• Samenwerken
• Integriteit
• Zelfontwikkeling
• Verbaal vaardig, zowel mondeling als schriftelijk (voeren van nauwkeurige
dialoog)
• Nauwkeurigheid

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, contactgegevens, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
De kandidaat die wij willen voorstellen moet, alvorens aangeboden kan worden, nog een specifiek aanbiedingsformulier invullen. Wij sturen dat toe na selectie.

De recruiter