• Video MVO

De kortste weg naar uw nieuwe ICT-baan

In het kader van het 100.000 banenplan heeft de overheid specifieke doelgroepen benoemd die zij zelf aanduiden als ‘social return’. Aan deze doelgroepen wordt speciale aandacht geschonken zodat iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid heeft om bij de Rijksoverheid aan het werk te kunnen gaan. Er is een aanbiedingsplicht in het leven geroepen waar alle bedrijven die aanbestedingen gegund krijgen door de Rijksoverheid aan moeten voldoen.

De aanbiedingsplicht die met ons is overeengekomen houdt in dat wij van de Rijksoverheid, 5% van de aan hen aangeboden kandidaten uit de doelgroep social return moeten laten komen. Dat is een belangrijk speerpunt binnen ons maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Focus

Onze focus binnen de social return doelgroepen ligt op Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn. Wij hebben de afgelopen jaren meerdere kandidaten uit deze doelgroep geplaatst en willen dat dit aantal groeit.

Your coffee to success

Om zo optimaal mogelijk in contact te komen met de juiste doelgroep werkt Between Staffing Group nauw samen met het UWV. Een waardevolle samenwerking.

Wij zijn bijvoorbeeld aanwezig bij de branche-intakes voor ICT aanbodkranten die plaatsvinden op diverse UWV regiokantoren. Daar kunnen kandidaten direct met ons in contact komen.

Daarnaast nemen wij ook deel aan landelijke banenevents, waar wij onze boodschap helder communiceren en ook weer direct in contact komen met geschikte kandidaten. Binnenkort organiseren wij de eerste ‘Your coffee to success’ events in Den Haag en Amsterdam. Daarover snel meer!

Bel met Daphne om een afspraak te maken voor een kopje koffie op jouw succes.

Daphne Bos

Daphne Bos

06 1071 54 66