Opdrachten

Cegeka Consulting B.V. (YF) Product Owner Sharepoint

Product Owner Sharepoint

Info

Functie

Product Owner Sharepoint

Locatie

Utrecht

Uren per week

32 uren per week

Looptijd

31.07.2022 - 30.12.2022

Opdrachtnummer

113771

Sluitingsdatum

date-icon06.07.2022 clock-icon13:07

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving

Team K&S zoekt een PO die met het team onderzoekt wat de beste manier is om de verschillende diensten te beheren èn wijzigingen door te voeren en vervolgens daaraan met het team gericht uitvoering geeft. Daarbij staan de wensen van eindgebruikers en stakeholders centraal. De PO overlegt binnen en buiten het team over de te realiseren functionaliteiten & prioriteiten en met de verschillende stakeholders die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de desbetreffende diensten binnen de Rechtspraak.

Team K&S ziet zich de komende tijd gesteld voor meerdere uitdagingen waar onder de upgrade naar SharePoint 2019 en de visie op het SharePoint-platform. Van belang is dat de PO actief is aangesloten bij en, samen met de SDM’er, aanspreekpunt is voor ontwikkelingen binnen en buiten het team

De Product Owner:

• Kan met het team komen tot een visie om samen het gewenste resultaat te bereiken;

• Is verantwoordelijk voor de back log en bepaalt prioriteiten;

• Werkt binnen de strategische kaders en doelen die zijn opgesteld binnen de Rechtspraak.

• Werkt binnen de kaders van bijvoorbeeld architectuur, security, privacy;

• Verzamelt proactief informatie en feedback die nodig is voor de ontwikkeling en borging van het product bij stakeholders en gebruikers. Neemt stakeholders proactief mee in besluiten en is aanspreekpunt voor de stakeholders;

• Zorgt voor een up to date roadmap waarin de doelstellingen van de gebruikers en stakeholders zijn vertaald;

• Werkt samen met anderen in de organisatie om zo efficiënt en effectief mogelijk waarde toe te kunnen voegen. Zoekt bijvoorbeeld samenwerking met andere PO’s bij afhankelijkheden en neemt dit mee in de ordening van de Product back log. Schakelt op inhoud met meerdere portefeuilleteam


Achtergrond opdracht

Team K&S is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het technisch beheer van verschillende interne SharePoint diensten. Hieronder vallen onder meer de digitale kennissystemen van de Rechtspraak, het Intranet, de profielensite, de teamsites en een applicatie die het mogelijk maakt om uitspraken en beschikkingen gezamenlijk te kunnen bewerken.

Tot de werkzaamheden van het team behoren:

- Beheren SharePoint specifieke infrastructuur (Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie)

- Toezien op het uitvoeren van updates op SharePoint (incl. migraties)

- Lifecycle management (onderhoud en beveiligingsupgrade) op SharePoint

- Lifecycle management op de gebouwde applicaties en componenten

- Analyseren en oplossen bevindingen (incl. bugs) (pro- en reactief, derdelijns)

- Inventariseren gebruikersbehoefte (wensen) en uitbrengen offertes voor specifieke verzoeken

- Ontwikkelen applicaties en herbruikbare componenten

Het primaire kennisgebied is SharePoint. In 2020 heeft de technische migratie naar de SharePointversie 2016 plaatsgevonden. Team K&S heeft ook kennis van Azure, Office365 en PowerBI.

Het team werkt via Kanban voor ontwikkeltaken (user-stories).

IVO Rechtspraak is bezig met transitie naar Agile organisatie.

De SharePoint oplossing draaien on-prem, maar er wordt nagedacht over transformatie.


De kandidaat:

• is in staat opgedane kennis over te brengen binnen het team;

• heeft goede communicatieve vaardigheden;

• Is positief kritisch;

• Is creatief;

• Is analytisch;

• Durft keuzes te maken en beslissingen te nemen;

• Is organisatiesensitief en verbindend;

• Houdt rekening met cultuur en bestaande werkprocessen;

• Werkt resultaatgericht en stelt de eindgebruiker centraal;

• Heeft kennis van business en IT;

• Heeft ervaring binnen de Rechtspraak

• Heeft kennis en ervaring met Agile werken.

• Heeft interesse om in de PO vakgroep deel te nemen.

Eisen

- In het bezit van PSPO-1 en PSPO-2

- Kennis van en ervaring met Sharepoint toepassingen en oplossingen (minimaal 2 jaar)

- Nederlandstalig


Aanvullende informatie

CV in het Nederlands, max 5 pagina's

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Cegeka Consulting B.V. (YF)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving

Team K&S zoekt een PO die met het team onderzoekt wat de beste manier is om de verschillende diensten te beheren èn wijzigingen door te voeren en vervolgens daaraan met het team gericht uitvoering geeft. Daarbij staan de wensen van eindgebruikers en stakeholders centraal. De PO overlegt binnen en buiten het team over de te realiseren functionaliteiten & prioriteiten en met de verschillende stakeholders die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de desbetreffende diensten binnen de Rechtspraak.

Team K&S ziet zich de komende tijd gesteld voor meerdere uitdagingen waar onder de upgrade naar SharePoint 2019 en de visie op het SharePoint-platform. Van belang is dat de PO actief is aangesloten bij en, samen met de SDM’er, aanspreekpunt is voor ontwikkelingen binnen en buiten het team

De Product Owner:

• Kan met het team komen tot een visie om samen het gewenste resultaat te bereiken;

• Is verantwoordelijk voor de back log en bepaalt prioriteiten;

• Werkt binnen de strategische kaders en doelen die zijn opgesteld binnen de Rechtspraak.

• Werkt binnen de kaders van bijvoorbeeld architectuur, security, privacy;

• Verzamelt proactief informatie en feedback die nodig is voor de ontwikkeling en borging van het product bij stakeholders en gebruikers. Neemt stakeholders proactief mee in besluiten en is aanspreekpunt voor de stakeholders;

• Zorgt voor een up to date roadmap waarin de doelstellingen van de gebruikers en stakeholders zijn vertaald;

• Werkt samen met anderen in de organisatie om zo efficiënt en effectief mogelijk waarde toe te kunnen voegen. Zoekt bijvoorbeeld samenwerking met andere PO’s bij afhankelijkheden en neemt dit mee in de ordening van de Product back log. Schakelt op inhoud met meerdere portefeuilleteam


Achtergrond opdracht

Team K&S is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het technisch beheer van verschillende interne SharePoint diensten. Hieronder vallen onder meer de digitale kennissystemen van de Rechtspraak, het Intranet, de profielensite, de teamsites en een applicatie die het mogelijk maakt om uitspraken en beschikkingen gezamenlijk te kunnen bewerken.

Tot de werkzaamheden van het team behoren:

- Beheren SharePoint specifieke infrastructuur (Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie)

- Toezien op het uitvoeren van updates op SharePoint (incl. migraties)

- Lifecycle management (onderhoud en beveiligingsupgrade) op SharePoint

- Lifecycle management op de gebouwde applicaties en componenten

- Analyseren en oplossen bevindingen (incl. bugs) (pro- en reactief, derdelijns)

- Inventariseren gebruikersbehoefte (wensen) en uitbrengen offertes voor specifieke verzoeken

- Ontwikkelen applicaties en herbruikbare componenten

Het primaire kennisgebied is SharePoint. In 2020 heeft de technische migratie naar de SharePointversie 2016 plaatsgevonden. Team K&S heeft ook kennis van Azure, Office365 en PowerBI.

Het team werkt via Kanban voor ontwikkeltaken (user-stories).

IVO Rechtspraak is bezig met transitie naar Agile organisatie.

De SharePoint oplossing draaien on-prem, maar er wordt nagedacht over transformatie.


De kandidaat:

• is in staat opgedane kennis over te brengen binnen het team;

• heeft goede communicatieve vaardigheden;

• Is positief kritisch;

• Is creatief;

• Is analytisch;

• Durft keuzes te maken en beslissingen te nemen;

• Is organisatiesensitief en verbindend;

• Houdt rekening met cultuur en bestaande werkprocessen;

• Werkt resultaatgericht en stelt de eindgebruiker centraal;

• Heeft kennis van business en IT;

• Heeft ervaring binnen de Rechtspraak

• Heeft kennis en ervaring met Agile werken.

• Heeft interesse om in de PO vakgroep deel te nemen.

Eisen

- In het bezit van PSPO-1 en PSPO-2

- Kennis van en ervaring met Sharepoint toepassingen en oplossingen (minimaal 2 jaar)

- Nederlandstalig


Aanvullende informatie

CV in het Nederlands, max 5 pagina's

De recruiter