Opdrachten

Cegeka Consulting B.V. (YF) Senior Business Analist - Belastingdienst

Senior Business Analist - Belastingdienst

Info

Functie

Senior Business Analist - Belastingdienst

Locatie

Apeldoorn

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

01.01.2023 - 30.12.2023

Opdrachtnummer

125140

Sluitingsdatum

date-icon29.11.2022 clock-icon14:11

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Maken en onderhouden van ontwerpproducten op het terrein van proces- en organisatie-inrichting binnen de kaders van de architectuur.
Een verbindende schakel zijn tussen klant, architectuur, ICT, test en implementatie.
Tot de taken behoort o.a. het opstellen van requirements-, business- en informatieanalyses en ontwerpen van logische proces- en gegevensmodellen. Het verwerken van de mogelijkheden van onder meer de techniek, wetgeving en bedrijfsvoering in deze ontwerpproducten. De business analist maakt deel uit van een team van business analisten & -architecten en kan vanuit zijn of haar senioriteit ook binnen het team het voortouw nemen indien nodig.

De business analist fungeert als spin in het web:
-Intensieve inhoudelijke support voor Product Owner
-Van architectuur (hoog over en technisch) naar bouwbaar (functioneel en concreet)

Businessvalidatie organiseren:
- Met uservertegenwoordiging overleggen
- overleg tussen business en IV faciliteren

Functioneel geweten (kan goed afstemmen met technische mensen)
-Requirements verzamelen en inbrengen (breed: ook management informatie e.d.).

De business analist is sparring partner voor ontwikkelteams. Kan hen de benodigde context geven zodat ze niet alleen bouwen wat op papier staat, maar vooral wat er nu nodig is.
De business analist speelt op basis van een brede focus een belangrijke rol bij de bepaling van volgorde en planning en brengt samenhang in de trein aanbrengen door inhoud, teams en mensen te verbinden.

Achtergrond opdracht
De keten Loonheffing heeft in haar ketenplan de doelstelling geformuleerd om de beheer en onderhoudslast van haar IT-landschap te verminderen door het moderniseren ervan, waarbij procesoptimalisatie belangrijk subdoel vormt. Van daaruit ontstaat ruimte voor toekomstige vernieuwing. Het ketenplan is vastgesteld. 3 Grote strategische projecten / programma's vormen het fundament om de LH-processen voor de toekomst te borgen, waarbij processtandaardisatie subdoel over de programma's heen vormt.

HLP is by far qua omvang en financieel belang (150 mrd per jaar aan Rijksinkomsten) het belangrijkste programma voor de LH de komende jaren. Voor de transitie van HLP zijn de continuïteit en de contingency essentiële randvoorwaarden. De verkoop moet tijdens verbouwing ongestoord doorgang vinden. Een terugvalscenario moet bij een stapsgewijze migratie voorhanden zijn.

Eisen
Op deze vacature mogen geen zzp'ers en DGA's worden aangeboden.
We kunnen desgewenst wel payrolling regelen.
Doorleen is eveneens niet toegestaan

- Afgesloten WO opleiding (master/drs.: Informatica, of Bedrijfswetenschappen of Bedrijfseconomie)
- Kennis en ervaring met Businessrulesmanagement en Change management. Blijkend uit een relevante opleiding en/of ervaring.
- TOGAF 9.1
- BES Ervaring op het gebied van productmanagement
- Ervaring op het gebied van productmanagement
- Relevante ervaring met methoden en technieken op het terrein van procesinrichting en procesontwerp. Tevens gedegen kennis op het gebied van (modelleren) business rules. (5 jaar)
- Kennis van en ervaring met Agile werken (5 jaar)

Wensen
Kennis en ervaring binnen de Belastingdienst is een pré

Competenties
- Analytisch
- Doorzettingsvermogen en gedreven
- Contactgericht: is open en verbindend
- Initiatiefrijk: gaat zelf dingen maken waar anderen mee verder kunnen
- Resultaatgericht
- Zelfredzaam
- Maakt zich de LH-processen snel eigen

Aanvullende informatie
Doorleen is niet toegestaan.
Levering door Yellow Friday aan de Belastingdienst geschiedt via Cegeka.
Hier is geen sprake van ketenvorming/doorleen, want Yellow Friday heeft de aanbesteding samen met Cegeka uitgevoerd en is formele onderaannemer. Yellow Friday verzorgt de werving van extern personeel als er binnen Cegeka geen eigen medewerkers beschikbaar zijn.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Cegeka Consulting B.V. (YF)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Maken en onderhouden van ontwerpproducten op het terrein van proces- en organisatie-inrichting binnen de kaders van de architectuur.
Een verbindende schakel zijn tussen klant, architectuur, ICT, test en implementatie.
Tot de taken behoort o.a. het opstellen van requirements-, business- en informatieanalyses en ontwerpen van logische proces- en gegevensmodellen. Het verwerken van de mogelijkheden van onder meer de techniek, wetgeving en bedrijfsvoering in deze ontwerpproducten. De business analist maakt deel uit van een team van business analisten & -architecten en kan vanuit zijn of haar senioriteit ook binnen het team het voortouw nemen indien nodig.

De business analist fungeert als spin in het web:
-Intensieve inhoudelijke support voor Product Owner
-Van architectuur (hoog over en technisch) naar bouwbaar (functioneel en concreet)

Businessvalidatie organiseren:
- Met uservertegenwoordiging overleggen
- overleg tussen business en IV faciliteren

Functioneel geweten (kan goed afstemmen met technische mensen)
-Requirements verzamelen en inbrengen (breed: ook management informatie e.d.).

De business analist is sparring partner voor ontwikkelteams. Kan hen de benodigde context geven zodat ze niet alleen bouwen wat op papier staat, maar vooral wat er nu nodig is.
De business analist speelt op basis van een brede focus een belangrijke rol bij de bepaling van volgorde en planning en brengt samenhang in de trein aanbrengen door inhoud, teams en mensen te verbinden.

Achtergrond opdracht
De keten Loonheffing heeft in haar ketenplan de doelstelling geformuleerd om de beheer en onderhoudslast van haar IT-landschap te verminderen door het moderniseren ervan, waarbij procesoptimalisatie belangrijk subdoel vormt. Van daaruit ontstaat ruimte voor toekomstige vernieuwing. Het ketenplan is vastgesteld. 3 Grote strategische projecten / programma's vormen het fundament om de LH-processen voor de toekomst te borgen, waarbij processtandaardisatie subdoel over de programma's heen vormt.

HLP is by far qua omvang en financieel belang (150 mrd per jaar aan Rijksinkomsten) het belangrijkste programma voor de LH de komende jaren. Voor de transitie van HLP zijn de continuïteit en de contingency essentiële randvoorwaarden. De verkoop moet tijdens verbouwing ongestoord doorgang vinden. Een terugvalscenario moet bij een stapsgewijze migratie voorhanden zijn.

Eisen
Op deze vacature mogen geen zzp'ers en DGA's worden aangeboden.
We kunnen desgewenst wel payrolling regelen.
Doorleen is eveneens niet toegestaan

- Afgesloten WO opleiding (master/drs.: Informatica, of Bedrijfswetenschappen of Bedrijfseconomie)
- Kennis en ervaring met Businessrulesmanagement en Change management. Blijkend uit een relevante opleiding en/of ervaring.
- TOGAF 9.1
- BES Ervaring op het gebied van productmanagement
- Ervaring op het gebied van productmanagement
- Relevante ervaring met methoden en technieken op het terrein van procesinrichting en procesontwerp. Tevens gedegen kennis op het gebied van (modelleren) business rules. (5 jaar)
- Kennis van en ervaring met Agile werken (5 jaar)

Wensen
Kennis en ervaring binnen de Belastingdienst is een pré

Competenties
- Analytisch
- Doorzettingsvermogen en gedreven
- Contactgericht: is open en verbindend
- Initiatiefrijk: gaat zelf dingen maken waar anderen mee verder kunnen
- Resultaatgericht
- Zelfredzaam
- Maakt zich de LH-processen snel eigen

Aanvullende informatie
Doorleen is niet toegestaan.
Levering door Yellow Friday aan de Belastingdienst geschiedt via Cegeka.
Hier is geen sprake van ketenvorming/doorleen, want Yellow Friday heeft de aanbesteding samen met Cegeka uitgevoerd en is formele onderaannemer. Yellow Friday verzorgt de werving van extern personeel als er binnen Cegeka geen eigen medewerkers beschikbaar zijn.

De recruiter

Irene Woltinge

YellowFriday

Deel deze opdracht