Opdrachten

Sogeti Nederland B.V. (YF) Informatiespecialist - J&V

Informatiespecialist - J&V

Info

Functie

Informatiespecialist - J&V

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.12.2023 - 29.06.2024

Opdrachtnummer

149494

Sluitingsdatum

date-icon13.12.2023 clock-icon09:00

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid bestaat uit een bestuursdepartement naast een aantal uitvoeringsorganisaties zoals (bijvoorbeeld) de Immigratie en Naturalisatie Dienst, Dienst Justitiële
Inrichtingen, het Openbaar Ministerie. Binnen het bestuursdepartement zijn de beleidsdirecties georganiseerd en de ondersteunende taken, zoals P&O, Informatisering en het Dienstencentrum. Het
Dienstencentrum richt zich op facilitaire diensten, inkoop, ICT en de informatiehuishouding.
Het team Advies Informatievoorziening (AIV) is onderdeel van de afdeling Klantondersteuning binnen het Dienstencentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Het team AIV verzorgt de ondersteuning van het digitaal, zaakgericht werken in het DMS DigiJust (FileNet) en digitaal vergaderen met de vergadertoepassing iBabs. Gebruikers kunnen er terecht met
concrete vragen, voor instructies maar ook voor advies om de informatiehuishouding beter op orde te krijgen.
Daarnaast is het team verantwoordelijk voor het duurzaam toegankelijk houden van archiefwaardige informatie (recordmanagement), zowel in papieren als digitale vorm. Informatieverzoeken worden
afgehandeld en er wordt zo nodig archiefonderzoek gedaan.

Het vakgebied Informatievoorziening in een digitale werkomgeving is sterk dynamisch en vernieuwt zichzelf voortdurend door nieuwe innovatieve
mogelijkheden die ICT-landschap bieden. Het creëert context voor vernieuwing of verbetering van de informatievoorziening in zowel de
bedrijfsprocessen van de organisatie als in de keten. Management van de informatievoorziening dient hier initiatiefvol in te handelen in de vertaling
van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de nieuwe informatiebehoeften die hierdoor ontstaan. Binnen deze context moet
management van de Informatievoorziening een duurzaam toegankelijke informatiehuishouding realiseren door de uiteenlopende kaders, normen en
eisen systematisch te wegen en af te zetten tegen een huidig en toekomstig gebruik en adequaat te adviseren over de proportionaliteit van te nemen
maatregelen.Achtergrond opdracht

Eind 2016 is een programma ‘Samen Digitaal - Informatie op orde’ gestart om met alle directies binnen het Bestuursdepartement van JenV aan de slag te gaan
met het verbeteren van de informatiehuishouding. Dit levert een flinke hoeveelheid extra klantvragen op naar begeleiding, advisering, instructie, analyse van
huidige informatieverzamelingen, analyse van werkprocessen, etc.


Gevraagde werkzaamheden:

De Senior Informatiespecialist wordt ingezet op de begeleiding en advisering van werkgroepen ‘Samen Digitaal’ (en soms als projectleider) om te komen tot
concrete verbeterplannen voor de Informatiehuishouding. Daarnaast wordt meegewerkt in de diensten die het team AO levert: analyse van netwerkschijven en
andere informatiebronnen, adviseren over archivering, verzorgen van instructies en workshops over digitaal, zaakgericht werken, archiefvorming, e.d. Vanuit de
werkgroepen worden ook functionele wensen geformuleerd voor de doorontwikkeling van het DMS DigiJust.
Waar nodig wordt de aanpak steeds doorontwikkeld. Er zijn procedures voor het uitvoeren van een zogenaamde i-Scan, voor een i-Wasstraat en voor de migratie
van informatie van netwerkschijven naar het DMS.
Deelnemen in een aantal werkgroepen vanuit het programma Samen Digitaal in de rol van deskundige en procesbewaker, gericht op het opstellen en uitvoeren
van een verbeterplan Informatiehuishouding.
Met het team AO vaststellen van de benodigde dienstverlening en die dienstverlening inplannen.
Uitvoeren van de verbeteracties op de informatiehuishouding binnen de directies, zoals het beoordelen van informatie op netwerkschijven en in mailboxen, het
adviseren over het overbrengen van informatie naar het DMS DigiJust, het adviseren over digitaal en zaakgericht werken in DigiJust, het beoordelen van
zogenaamde ‘zaaksjablonen’, etcetera.
Mee ontwikkelen en uitvoeren van workshops op het gebied van ordenen van informatie, archiefvorming, zoeken&vinden.
Een bijdrage leveren in de ontwikkeling van ‘best practices’ en procedures voor het verbeteren van de informatiehuishouding op basis van ervaringen in de diverse
werkgroepen Samen Digitaal.
Functionele wensen vanuit de gebruikersorganisatie afstemmen met de Product Owner van het DMS DigiJust. Kennis nemen van de releaseplanning en langere
termijn ontwikkelplannen voor DigiJust om de gebruikers hierover correct te kunnen informeren.
In specifieke gevallen optreden als projectleider voor een specifiek, omvangrijk of extra complex verbetertraject bij een organisatieonderdeel


Eisen

-De kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau.
-De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in relevante rollen bij overheidsinstanties, waarvan
minimaal twee jaar ervaring met verbetertrajecten binnen de rijksoverheid op het gebied van
informatiemanagement.

-De kandidaat heeft een vakopleiding afgerond op het gebied van informatiebeheer/archivering/recordmanagement.


Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Sogeti Nederland B.V. (YF)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid bestaat uit een bestuursdepartement naast een aantal uitvoeringsorganisaties zoals (bijvoorbeeld) de Immigratie en Naturalisatie Dienst, Dienst Justitiële
Inrichtingen, het Openbaar Ministerie. Binnen het bestuursdepartement zijn de beleidsdirecties georganiseerd en de ondersteunende taken, zoals P&O, Informatisering en het Dienstencentrum. Het
Dienstencentrum richt zich op facilitaire diensten, inkoop, ICT en de informatiehuishouding.
Het team Advies Informatievoorziening (AIV) is onderdeel van de afdeling Klantondersteuning binnen het Dienstencentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Het team AIV verzorgt de ondersteuning van het digitaal, zaakgericht werken in het DMS DigiJust (FileNet) en digitaal vergaderen met de vergadertoepassing iBabs. Gebruikers kunnen er terecht met
concrete vragen, voor instructies maar ook voor advies om de informatiehuishouding beter op orde te krijgen.
Daarnaast is het team verantwoordelijk voor het duurzaam toegankelijk houden van archiefwaardige informatie (recordmanagement), zowel in papieren als digitale vorm. Informatieverzoeken worden
afgehandeld en er wordt zo nodig archiefonderzoek gedaan.

Het vakgebied Informatievoorziening in een digitale werkomgeving is sterk dynamisch en vernieuwt zichzelf voortdurend door nieuwe innovatieve
mogelijkheden die ICT-landschap bieden. Het creëert context voor vernieuwing of verbetering van de informatievoorziening in zowel de
bedrijfsprocessen van de organisatie als in de keten. Management van de informatievoorziening dient hier initiatiefvol in te handelen in de vertaling
van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de nieuwe informatiebehoeften die hierdoor ontstaan. Binnen deze context moet
management van de Informatievoorziening een duurzaam toegankelijke informatiehuishouding realiseren door de uiteenlopende kaders, normen en
eisen systematisch te wegen en af te zetten tegen een huidig en toekomstig gebruik en adequaat te adviseren over de proportionaliteit van te nemen
maatregelen.Achtergrond opdracht

Eind 2016 is een programma ‘Samen Digitaal - Informatie op orde’ gestart om met alle directies binnen het Bestuursdepartement van JenV aan de slag te gaan
met het verbeteren van de informatiehuishouding. Dit levert een flinke hoeveelheid extra klantvragen op naar begeleiding, advisering, instructie, analyse van
huidige informatieverzamelingen, analyse van werkprocessen, etc.


Gevraagde werkzaamheden:

De Senior Informatiespecialist wordt ingezet op de begeleiding en advisering van werkgroepen ‘Samen Digitaal’ (en soms als projectleider) om te komen tot
concrete verbeterplannen voor de Informatiehuishouding. Daarnaast wordt meegewerkt in de diensten die het team AO levert: analyse van netwerkschijven en
andere informatiebronnen, adviseren over archivering, verzorgen van instructies en workshops over digitaal, zaakgericht werken, archiefvorming, e.d. Vanuit de
werkgroepen worden ook functionele wensen geformuleerd voor de doorontwikkeling van het DMS DigiJust.
Waar nodig wordt de aanpak steeds doorontwikkeld. Er zijn procedures voor het uitvoeren van een zogenaamde i-Scan, voor een i-Wasstraat en voor de migratie
van informatie van netwerkschijven naar het DMS.
Deelnemen in een aantal werkgroepen vanuit het programma Samen Digitaal in de rol van deskundige en procesbewaker, gericht op het opstellen en uitvoeren
van een verbeterplan Informatiehuishouding.
Met het team AO vaststellen van de benodigde dienstverlening en die dienstverlening inplannen.
Uitvoeren van de verbeteracties op de informatiehuishouding binnen de directies, zoals het beoordelen van informatie op netwerkschijven en in mailboxen, het
adviseren over het overbrengen van informatie naar het DMS DigiJust, het adviseren over digitaal en zaakgericht werken in DigiJust, het beoordelen van
zogenaamde ‘zaaksjablonen’, etcetera.
Mee ontwikkelen en uitvoeren van workshops op het gebied van ordenen van informatie, archiefvorming, zoeken&vinden.
Een bijdrage leveren in de ontwikkeling van ‘best practices’ en procedures voor het verbeteren van de informatiehuishouding op basis van ervaringen in de diverse
werkgroepen Samen Digitaal.
Functionele wensen vanuit de gebruikersorganisatie afstemmen met de Product Owner van het DMS DigiJust. Kennis nemen van de releaseplanning en langere
termijn ontwikkelplannen voor DigiJust om de gebruikers hierover correct te kunnen informeren.
In specifieke gevallen optreden als projectleider voor een specifiek, omvangrijk of extra complex verbetertraject bij een organisatieonderdeel


Eisen

-De kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau.
-De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in relevante rollen bij overheidsinstanties, waarvan
minimaal twee jaar ervaring met verbetertrajecten binnen de rijksoverheid op het gebied van
informatiemanagement.

-De kandidaat heeft een vakopleiding afgerond op het gebied van informatiebeheer/archivering/recordmanagement.


Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

De recruiter

Pedram Akbari

YellowFriday

Deel deze opdracht