Opdrachten

Sogeti Nederland B.V. (YF) Junior Functioneel beheerder Datamanagement

Junior Functioneel beheerder Datamanagement

Info

Functie

Junior Functioneel beheerder Datamanagement

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

14.02.2024 - 12.02.2026

Opdrachtnummer

153569

Sluitingsdatum

date-icon13.02.2024 clock-icon20:00

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
De aanbesteding EZ is (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar EZ toe één aanbieder zijn

De Directie Informatievoorziening (Directie IV) wil de komende jaren het eigen dataplatform doorontwikkelen om de sturing op- en de organisatie van de informatievoorziening te verbeteren. Dit is noodzakelijk om als EZK en LNV goed, integer en ethisch verantwoord gebruik te kunnen blijven maken van de mogelijkheden van informatie, data en ICT, en om de aansluiting te houden op, en dienstbaar te zijn aan de digitaliserende samenleving. Om dit te realiseren is binnen het cluster Functioneel Beheer & Regie het functioneel beheer domein Datamanagement ingericht. Dit domein houdt zich bezig met het operationeel- en tactisch beheer -vanuit de business- van het dataplatform. Op dit dataplatform (datawarehouse) zijn vier dataservices ontwikkeld, Business Intelligence/Dashboarding, dataleveringen, analytics en legacy. Dit domein bestaat uit een regisseur, een (externe) informatieanalist/functioneel beheerder en een functioneel beheerder. Wij zoeken voor versterking van het team een functioneel beheerder.

Functioneel beheer taken
Het in samenwerking met de collega functioneel beheerder uitvoeren van het operationeel beheer en onderhoud van alle toepassingen binnen het dataplatform en het projectmatig uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van releases en het invoeren van nieuwe functionaliteiten. Het betreft onder andere:

 • Incidentbeheer (het laten oplossen verstoringen infrastructuur dataplatform, verstoringen beschikbaarheid data op datamarts, rechten issues etc.)
 • Gebruikerscommunicatie (communicatie en afstemming over onderhoudswindows, status incidenten, service requests
 • Beheer (gegevens) informatiesystemen, autorisatiebeheer, beheren data-eigenaarschap, beheren GLO's, bewaken tijdsgeldigheid GLO's, bewaken of maatregelen vanuit PIA's zijn uitgevoerd, monitoring op juistheid data en dataverwerkingen.
 • Wijzigingsbeheer & Functionaliteitenbeheer (vastleggen wijzigingsverzoeken, vastleggen requirements en user stories, besluitvorming door juiste gremia laten uitvoeren, uitvoeren FAT, ondersteunen en regisseren van GAT, etc.)

Informatieanalyse taken
Functionele wensen en eisen in kaart brengen met de gebruikers en stakeholders voor de door de ICT leverancier te leveren software oplossing voor het DB Data Platform volgens Scrum methodologie. Tijdens refinements bespreken user-stories met het scrum team. Zowel functionele als technische documentatie voorbereiden om de wens in kaart te brengen Uitvoeren queries op data en opstellen data test sets

Achtergrond opdracht
De Directie IV ondersteunt de EZK en LNV-medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. En biedt daarvoor noodzakelijke diensten en voorzieningen op gebieden als informatiemanagement, facilitair & huisvesting, beheer(sing) van formatie & budgetten en ondersteuning bij projecten, programma's en (implementatie)processen. De Directie IV werkt voor EZK én LNV met de nadruk op de kerndepartementen van deze organisaties. Buiten bedoelde kerndepartementen volgt De Directie IV de leidraad 'centraal wat moet, decentraal wat kan'. De Directie IV stelt haar klanten centraal en stemt de diensten en voorzieningen daarop af. Het aanbieden en uitvoeren van haar diensten en voorzieningen doet De Directie IV zo efficiënt en transparant mogelijk. De Directie IV wil de medewerkers en de organisaties van EZK en LNV maximaal toerusten om de maatschappelijke opgaven van EZK en LNV ook echt te realiseren. De kernwaarden zijn hierbij 'betrouwbaar, verbindend en vernieuwend.
Bij het cluster Functioneel Beheer en Regie is het operationeel- en tactisch Functioneel Beheer en Informatiemanagement ondergebracht van alle EZK/LNV-brede generieke bedrijfsvoeringtoepassingen. Het cluster draagt zorg voor de operationele en tactische samenwerking met- en aansturing van de ICT leverancier.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Er vinden 3 evaluatiemomenten plaats gedurende de inhuurperiode. Evaluatie na circa 6 maanden, 12 en 18 maanden. Het 3e evaluatiemoment voor de laatste verlengingsoptie is een finaal beslismoment voor wat betreft de verambtelijking;
 • Aan het eind van de overeenkomst heeft EZK de mogelijkheid om bij wederzijdse overeenstemming (EZK en detavast contractant) de medewerker kosteloos over te nemen, tenzij anders bij de start van de overeenkomst is afgesproken;
 • EZK biedt de detavast contractant de mogelijkheid om het reguliere opleidingsprogramma van de inlenende partij te volgen. De hierbij gemaakte uren worden niet vergoed. Deze zijn voor rekening van de inlenende partij;
 • Bij voortijdige beëindiging van de inzet van de kandidaat stopt ook per direct de detavast overeenkomst.

Eisen

 • Kennis en ervaring op het gebied van datamanagement (0 - 2 jaar)
 • Kennis van functioneel beheer (0 - 2 jaar)
 • BISL
 • Wensen

 • Ervaring in het testen van ICT oplossingen
 • Ervaring met het uitvoeren van functioneel beheer
 • Competenties

 • Analyseren
 • Adviseren
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Voortgangscontrole
 • Communicat
 • Aanvullende Informatie
  Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
  Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
  Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfs gegevens

  Sogeti Nederland B.V. (YF)

  Rolomschrijving en taakafspraken

  Opdrachtomschrijving
  Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
  De aanbesteding EZ is (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar EZ toe één aanbieder zijn

  De Directie Informatievoorziening (Directie IV) wil de komende jaren het eigen dataplatform doorontwikkelen om de sturing op- en de organisatie van de informatievoorziening te verbeteren. Dit is noodzakelijk om als EZK en LNV goed, integer en ethisch verantwoord gebruik te kunnen blijven maken van de mogelijkheden van informatie, data en ICT, en om de aansluiting te houden op, en dienstbaar te zijn aan de digitaliserende samenleving. Om dit te realiseren is binnen het cluster Functioneel Beheer & Regie het functioneel beheer domein Datamanagement ingericht. Dit domein houdt zich bezig met het operationeel- en tactisch beheer -vanuit de business- van het dataplatform. Op dit dataplatform (datawarehouse) zijn vier dataservices ontwikkeld, Business Intelligence/Dashboarding, dataleveringen, analytics en legacy. Dit domein bestaat uit een regisseur, een (externe) informatieanalist/functioneel beheerder en een functioneel beheerder. Wij zoeken voor versterking van het team een functioneel beheerder.

  Functioneel beheer taken
  Het in samenwerking met de collega functioneel beheerder uitvoeren van het operationeel beheer en onderhoud van alle toepassingen binnen het dataplatform en het projectmatig uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van releases en het invoeren van nieuwe functionaliteiten. Het betreft onder andere:

  • Incidentbeheer (het laten oplossen verstoringen infrastructuur dataplatform, verstoringen beschikbaarheid data op datamarts, rechten issues etc.)
  • Gebruikerscommunicatie (communicatie en afstemming over onderhoudswindows, status incidenten, service requests
  • Beheer (gegevens) informatiesystemen, autorisatiebeheer, beheren data-eigenaarschap, beheren GLO's, bewaken tijdsgeldigheid GLO's, bewaken of maatregelen vanuit PIA's zijn uitgevoerd, monitoring op juistheid data en dataverwerkingen.
  • Wijzigingsbeheer & Functionaliteitenbeheer (vastleggen wijzigingsverzoeken, vastleggen requirements en user stories, besluitvorming door juiste gremia laten uitvoeren, uitvoeren FAT, ondersteunen en regisseren van GAT, etc.)

  Informatieanalyse taken
  Functionele wensen en eisen in kaart brengen met de gebruikers en stakeholders voor de door de ICT leverancier te leveren software oplossing voor het DB Data Platform volgens Scrum methodologie. Tijdens refinements bespreken user-stories met het scrum team. Zowel functionele als technische documentatie voorbereiden om de wens in kaart te brengen Uitvoeren queries op data en opstellen data test sets

  Achtergrond opdracht
  De Directie IV ondersteunt de EZK en LNV-medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. En biedt daarvoor noodzakelijke diensten en voorzieningen op gebieden als informatiemanagement, facilitair & huisvesting, beheer(sing) van formatie & budgetten en ondersteuning bij projecten, programma's en (implementatie)processen. De Directie IV werkt voor EZK én LNV met de nadruk op de kerndepartementen van deze organisaties. Buiten bedoelde kerndepartementen volgt De Directie IV de leidraad 'centraal wat moet, decentraal wat kan'. De Directie IV stelt haar klanten centraal en stemt de diensten en voorzieningen daarop af. Het aanbieden en uitvoeren van haar diensten en voorzieningen doet De Directie IV zo efficiënt en transparant mogelijk. De Directie IV wil de medewerkers en de organisaties van EZK en LNV maximaal toerusten om de maatschappelijke opgaven van EZK en LNV ook echt te realiseren. De kernwaarden zijn hierbij 'betrouwbaar, verbindend en vernieuwend.
  Bij het cluster Functioneel Beheer en Regie is het operationeel- en tactisch Functioneel Beheer en Informatiemanagement ondergebracht van alle EZK/LNV-brede generieke bedrijfsvoeringtoepassingen. Het cluster draagt zorg voor de operationele en tactische samenwerking met- en aansturing van de ICT leverancier.
  De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Er vinden 3 evaluatiemomenten plaats gedurende de inhuurperiode. Evaluatie na circa 6 maanden, 12 en 18 maanden. Het 3e evaluatiemoment voor de laatste verlengingsoptie is een finaal beslismoment voor wat betreft de verambtelijking;
  • Aan het eind van de overeenkomst heeft EZK de mogelijkheid om bij wederzijdse overeenstemming (EZK en detavast contractant) de medewerker kosteloos over te nemen, tenzij anders bij de start van de overeenkomst is afgesproken;
  • EZK biedt de detavast contractant de mogelijkheid om het reguliere opleidingsprogramma van de inlenende partij te volgen. De hierbij gemaakte uren worden niet vergoed. Deze zijn voor rekening van de inlenende partij;
  • Bij voortijdige beëindiging van de inzet van de kandidaat stopt ook per direct de detavast overeenkomst.

  Eisen

 • Kennis en ervaring op het gebied van datamanagement (0 - 2 jaar)
 • Kennis van functioneel beheer (0 - 2 jaar)
 • BISL
 • Wensen

 • Ervaring in het testen van ICT oplossingen
 • Ervaring met het uitvoeren van functioneel beheer
 • Competenties

 • Analyseren
 • Adviseren
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Voortgangscontrole
 • Communicat
 • Aanvullende Informatie
  Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
  Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
  Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


  De recruiter

  Tiffany Grondman

  YellowFriday

  Deel deze opdracht