Opdrachten

VNG Realisatie B.V. Ontwikkelaar data visualisatie

Ontwikkelaar data visualisatie

Info

Functie

Ontwikkelaar data visualisatie

Locatie

Den Haag

Uren per week

28 uren per week

Looptijd

30.11.2023 - 29.11.2024

Opdrachtnummer

147892

Sluitingsdatum

date-icon22.11.2023 clock-icon11:11

Rolomschrijving en taakafspraken

Over VNG Realisatie
De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
• werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
• verbeteren van de dienstverlening;
• een efficiënte en wendbare organisatie;
• anticiperen op de toekomst.


Over kenniscentrum Data & Monitoring
Het kenniscentrum Data & Monitoring helpt gemeenten met datagedreven werken en sturen: beter beleid, gebaseerd op gegevens en innovatieve toepassingen, gebaseerd op algoritmes. Daarvoor ontwikkelen we datatoepassingen en monitors, creëren we landelijke standaarden en ondersteunen we gemeenten bij het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Open Overheid. Onderdelen van het basisteam zijn onder meer het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente, het Data Science team, het team Open Data en Datagedreven Werken en het Kennisnetwerk Data en Samenleving.

Omschrijving van de opdracht
Binnen het kenniscentrum data en monitoring draagt de ontwikkelaar datavisualisaties de verantwoordelijkheid om de datatoepassingen die ontwikkeld worden goed aan te laten sluiten op gebruikers van de toepassingen. Dat betekent dat er naast het inzichtelijk maken van de data ook gewerkt moet worden aan het op een goede manier laten functioneren van de applicaties. Een gedegen kennis van web cartografie is hiertoe een vereiste.

De te realiseren voorzieningen worden afgestemd op de behoefte op basis van een vraagarticulatie methodiek. De data visualisatie ontwikkelaar moet in staat zijn om de wensen en eisen die voortkomen uit de vraagarticulatie te vertalen naar de werking van de datavoorzieningen en de visualisatie van de data.

De ontwikkelaar datavisualisatie is tevens productowner voor de datavoorziening en neemt vanuit die rol de ontwikkelaars mee in de ontwikkeling van de datavoorzieningen. Het betreft de huidige datavoorzieningen DEGO en DOOK die moeten worden doorontwikkeld naar nieuwe versie met nieuwe data en het betreft datavoorzieningen die nog ontwikkeld gaan worden in de nabije toekomst. Ook zal de expertise van de ontwikkelaar gevraagd worden in andere trajecten waarbij data visualisatie en web cartografie een belangrijke rol spelen. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team waar veel ruimte is voor eigen initiatief.

De locatie is in principe op de samenwerkvloer in Utrecht en in overleg vanuit een andere locatie. We hechten waarde aan personen die zich kunnen identificeren met principes zoals; Open tenzij, Publiek geld moet leiden tot publieke code en dragen daarmee bij een betere leefbaarheid.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Het maken van interactieve webkaarten en viewers waarmee statistische en geografische gegevens worden weergegeven.
• Ontsluiten en ontwikkelen van vector tiles
• Geo/GIS data ontsluiting op basis van automatische ETL principes
• Door ontwikkelen van GIS front-end componenten met gebruikmaking van een design system;
• Participeren in de agile werkwijze
• Documenteren van je werkzaamheden

 Resultaat van de opdracht
De werkzaamheden moeten resulteren in herbruikbare componenten die werken volgens de Common Ground principes

Eisen

- Afgeronde WO / HBO opleiding en werk en denkniveau: op basis van opleiding en/of ervaring op het terrein van computer science of aanverwant
- Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Geo ICT en webcartografie;
- Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met de toepassing van moderne technieken voor de samenstelling van front-ends voor webontwikkeling;
- Aantoonbare ervaring met QGIS&PostGIS, JavaScript, D3, Vector tiles en MapBoxGL;
- Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen Agile teams

Competenties
De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:
• Samenwerkingsgericht
• Kwaliteitsgericht
• Resultaatgericht
• Klantgericht
• Stressbestendig
• Omgevingsbewust
• Pro-actief

Wensen
- Ervaring met open data / open overheid projecten.
- Ervaring in het meewerken en mee committen aan opensource oplossingen / projecten
- Ervaring met fulstack web map development

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, contactgegevens, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
De kandidaat die wij willen voorstellen moet, alvorens aangeboden kan worden, nog een specifiek aanbiedingsformulier invullen. Wij sturen dat toe na selectie.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

VNG Realisatie B.V.

Rolomschrijving en taakafspraken

Over VNG Realisatie
De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
• werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
• verbeteren van de dienstverlening;
• een efficiënte en wendbare organisatie;
• anticiperen op de toekomst.


Over kenniscentrum Data & Monitoring
Het kenniscentrum Data & Monitoring helpt gemeenten met datagedreven werken en sturen: beter beleid, gebaseerd op gegevens en innovatieve toepassingen, gebaseerd op algoritmes. Daarvoor ontwikkelen we datatoepassingen en monitors, creëren we landelijke standaarden en ondersteunen we gemeenten bij het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Open Overheid. Onderdelen van het basisteam zijn onder meer het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente, het Data Science team, het team Open Data en Datagedreven Werken en het Kennisnetwerk Data en Samenleving.

Omschrijving van de opdracht
Binnen het kenniscentrum data en monitoring draagt de ontwikkelaar datavisualisaties de verantwoordelijkheid om de datatoepassingen die ontwikkeld worden goed aan te laten sluiten op gebruikers van de toepassingen. Dat betekent dat er naast het inzichtelijk maken van de data ook gewerkt moet worden aan het op een goede manier laten functioneren van de applicaties. Een gedegen kennis van web cartografie is hiertoe een vereiste.

De te realiseren voorzieningen worden afgestemd op de behoefte op basis van een vraagarticulatie methodiek. De data visualisatie ontwikkelaar moet in staat zijn om de wensen en eisen die voortkomen uit de vraagarticulatie te vertalen naar de werking van de datavoorzieningen en de visualisatie van de data.

De ontwikkelaar datavisualisatie is tevens productowner voor de datavoorziening en neemt vanuit die rol de ontwikkelaars mee in de ontwikkeling van de datavoorzieningen. Het betreft de huidige datavoorzieningen DEGO en DOOK die moeten worden doorontwikkeld naar nieuwe versie met nieuwe data en het betreft datavoorzieningen die nog ontwikkeld gaan worden in de nabije toekomst. Ook zal de expertise van de ontwikkelaar gevraagd worden in andere trajecten waarbij data visualisatie en web cartografie een belangrijke rol spelen. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team waar veel ruimte is voor eigen initiatief.

De locatie is in principe op de samenwerkvloer in Utrecht en in overleg vanuit een andere locatie. We hechten waarde aan personen die zich kunnen identificeren met principes zoals; Open tenzij, Publiek geld moet leiden tot publieke code en dragen daarmee bij een betere leefbaarheid.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Het maken van interactieve webkaarten en viewers waarmee statistische en geografische gegevens worden weergegeven.
• Ontsluiten en ontwikkelen van vector tiles
• Geo/GIS data ontsluiting op basis van automatische ETL principes
• Door ontwikkelen van GIS front-end componenten met gebruikmaking van een design system;
• Participeren in de agile werkwijze
• Documenteren van je werkzaamheden

 Resultaat van de opdracht
De werkzaamheden moeten resulteren in herbruikbare componenten die werken volgens de Common Ground principes

Eisen

- Afgeronde WO / HBO opleiding en werk en denkniveau: op basis van opleiding en/of ervaring op het terrein van computer science of aanverwant
- Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Geo ICT en webcartografie;
- Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met de toepassing van moderne technieken voor de samenstelling van front-ends voor webontwikkeling;
- Aantoonbare ervaring met QGIS&PostGIS, JavaScript, D3, Vector tiles en MapBoxGL;
- Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen Agile teams

Competenties
De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:
• Samenwerkingsgericht
• Kwaliteitsgericht
• Resultaatgericht
• Klantgericht
• Stressbestendig
• Omgevingsbewust
• Pro-actief

Wensen
- Ervaring met open data / open overheid projecten.
- Ervaring in het meewerken en mee committen aan opensource oplossingen / projecten
- Ervaring met fulstack web map development

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, contactgegevens, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
De kandidaat die wij willen voorstellen moet, alvorens aangeboden kan worden, nog een specifiek aanbiedingsformulier invullen. Wij sturen dat toe na selectie.

De recruiter

Irene Woltinge

YellowFriday

Deel deze opdracht