Opdrachten

VNG Realisatie B.V. Projectleider

Projectleider

Info

Functie

Projectleider

Locatie

Den Haag

Uren per week

16 uren per week

Looptijd

30.06.2022 - 30.12.2022

Opdrachtnummer

112920

Sluitingsdatum

date-icon30.06.2022 clock-icon12:06

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving: 


FEZ zal het projectbeheer van het publieke spoor op zich nemen. FEZ is in die hoedanigheid ook eindverantwoordelijk voor het publieke spoor. Het projectbeheer vergt een sterke adviesvaardigheid en kennisrol in het opzetten van het publieke spoor. Van de programmamanager wordt verwacht dat deze een groep van aan het programma verbonden adviseurs aanstuurt en in nauwe samenwerking met andere departementen en betrokken partijen het publieke spoor leidt..

Het projectbeheer omvat de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Opzetten van inhoud en structuur van het publieke spoor voor de BAR, waaronder:
o het onderzoeken welke eisen de BAR-verordening stelt voor de EU-declaraties.
o Inventariseren welke publieke Brexit-kosten voldoen aan de BAR-verordening. Hiervoor dienen met verschillende partijen afspraken te worden gemaakt.
o Het formuleren van de opdrachtverlening aan de RVO. Vanuit deze opdracht zal de RVO werkzaamheden voor het publieke spoor verrichten, waaronder het toetsen en indienen van de kostendeclaraties bij de EC.
• Interdepartementale afstemming over het publieke spoor en afstemming met andere sporen die deel uitmaken van de BAR (visserij en bedrijfsleven);
• Deelname aan de interdepartementale BAR-stuurgroep, o.l.v. het ministerie van EZK, waarin de drie sporen samenkomen.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
We zijn op zoek naar een enthousiaste projectleider voor het Publieke Spoor die onder andere:
• WO werk-/denkniveau;
• Ruime ervaring als (strategisch) projectleider/programmamanager van projecten bij de overheid. (projectmanagement/projectbeheer);
• Hands-on, met zeer goede kennis en ervaring van Europese regelgeving, Europese subsidies en subsidieaudits.
• Gezien de contacten op directeurenniveau, het internationale component en de nauwe samenwerking met andere ministeries op bestuurlijk niveau, zijn goede communicatieve vaardigheden belangrijk;
• Het proces bewaakt en gesprekken tussen de verschillende partijen (tot op directeurenniveau) coördineert en voorbereidt (projectbeheer en projectmanagement);
• Kritisch meedenkt met de inhoud. Je fungeert daarbij als inhoudelijk aanspreekpunt en stemt de opdracht die als uitgangspunt zal dienen voor de werkzaamheden van RVO voor het publieke spoor, af met relevante partijen.
• Bestuurssensitiviteit;
• Omgevingsbewustzijn;
• Netwerkvaardigheid;Kennis/ervaring heeft met beoordeling, inrichting en uitwerking van (EU) controleproces.
De volgende kennis/ervaring is wenselijk:
• Kennis/ervaring in accountancy is een pré.

 Een aanbieding zonder motivatie (dus waarom u de juiste kandidaat bent en hoe u matcht op de eisen die in de aanvraag staan) wordt niet in behandeling

  genomen.

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, contactgegevens, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
De kandidaat die wij willen voorstellen moet, alvorens aangeboden kan worden, nog een specifiek aanbiedingsformulier invullen. Wij sturen dat toe na selectie.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

VNG Realisatie B.V.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving: 


FEZ zal het projectbeheer van het publieke spoor op zich nemen. FEZ is in die hoedanigheid ook eindverantwoordelijk voor het publieke spoor. Het projectbeheer vergt een sterke adviesvaardigheid en kennisrol in het opzetten van het publieke spoor. Van de programmamanager wordt verwacht dat deze een groep van aan het programma verbonden adviseurs aanstuurt en in nauwe samenwerking met andere departementen en betrokken partijen het publieke spoor leidt..

Het projectbeheer omvat de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Opzetten van inhoud en structuur van het publieke spoor voor de BAR, waaronder:
o het onderzoeken welke eisen de BAR-verordening stelt voor de EU-declaraties.
o Inventariseren welke publieke Brexit-kosten voldoen aan de BAR-verordening. Hiervoor dienen met verschillende partijen afspraken te worden gemaakt.
o Het formuleren van de opdrachtverlening aan de RVO. Vanuit deze opdracht zal de RVO werkzaamheden voor het publieke spoor verrichten, waaronder het toetsen en indienen van de kostendeclaraties bij de EC.
• Interdepartementale afstemming over het publieke spoor en afstemming met andere sporen die deel uitmaken van de BAR (visserij en bedrijfsleven);
• Deelname aan de interdepartementale BAR-stuurgroep, o.l.v. het ministerie van EZK, waarin de drie sporen samenkomen.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
We zijn op zoek naar een enthousiaste projectleider voor het Publieke Spoor die onder andere:
• WO werk-/denkniveau;
• Ruime ervaring als (strategisch) projectleider/programmamanager van projecten bij de overheid. (projectmanagement/projectbeheer);
• Hands-on, met zeer goede kennis en ervaring van Europese regelgeving, Europese subsidies en subsidieaudits.
• Gezien de contacten op directeurenniveau, het internationale component en de nauwe samenwerking met andere ministeries op bestuurlijk niveau, zijn goede communicatieve vaardigheden belangrijk;
• Het proces bewaakt en gesprekken tussen de verschillende partijen (tot op directeurenniveau) coördineert en voorbereidt (projectbeheer en projectmanagement);
• Kritisch meedenkt met de inhoud. Je fungeert daarbij als inhoudelijk aanspreekpunt en stemt de opdracht die als uitgangspunt zal dienen voor de werkzaamheden van RVO voor het publieke spoor, af met relevante partijen.
• Bestuurssensitiviteit;
• Omgevingsbewustzijn;
• Netwerkvaardigheid;Kennis/ervaring heeft met beoordeling, inrichting en uitwerking van (EU) controleproces.
De volgende kennis/ervaring is wenselijk:
• Kennis/ervaring in accountancy is een pré.

 Een aanbieding zonder motivatie (dus waarom u de juiste kandidaat bent en hoe u matcht op de eisen die in de aanvraag staan) wordt niet in behandeling

  genomen.

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, contactgegevens, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
De kandidaat die wij willen voorstellen moet, alvorens aangeboden kan worden, nog een specifiek aanbiedingsformulier invullen. Wij sturen dat toe na selectie.

De recruiter