Opdrachten

Sogeti Nederland B.V. (YF) Ontwikkelaar - Hoge Raad

Ontwikkelaar - Hoge Raad

Info

Functie

Ontwikkelaar - Hoge Raad

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

03.01.2023 - 28.12.2023

Opdrachtnummer

125032

Sluitingsdatum

date-icon25.11.2022 clock-icon11:11

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving

Het meewerken aan de ontwikkeling van een webportaal waarin medewerkers van rechtbanken en/of gerechtshoven documenten en metadata uit dossiers kunnen aanbieden aan de Hoge Raad en direct doorgezet kunnen worden naar het dossiersysteem (DMS) van de Hoge Raad.

Achtergrond opdracht

De Hoge Raad heeft de toegang tot de cassatierechtspraak voor advocaten, burgers en overige (professionele) procespartijen volledig digitaal toegankelijk gemaakt. De nu volgende ambitie is, om de dossiers afkomstig van de rechtbanken en gerechtshoven die onderdeel vormen van het dossier waarop de Hoge Raad gevraagd wordt uitspraak te doen, ook digitaal te ontvangen. S2S-koppelingen lijken hiervoor geschikt. Gebleken is dat er primair behoefte bestaat aan een webportaal waarin de medewerkers van de griffies van rechtbanken en gerechtshoven hun dossierstukken kunnen aanbieden (upload). Dit webportaal wordt in eigen beheer door de Hoge Raad ontwikkeld. Voor de versterking van het projectteam zoekt de Hoge Raad een .Net ontwikkelaar. De kandidaat dient in staat te zijn om in directe samenwerking met de interne ontwikkelaar (die acteert in de rol van IT-regiseur) en een consultant, samen met eindgebruikers via een scrum-aanpak dit portaal te ontwikkelen.

Eisen

- De Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.
- De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met en kennis van client-side technologieën, zoals HTML, CSS, JavaScript, jQuery en TypeScript. Dit moet aantoonbaar naar voren komen in het aangeleverde CV.
- De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met en kennis van Microsoft server side web technologieën, .NET Core, Visual Studio, SQL Server, IIS, ASP.NET. Dit moet aantoonbaar naar voren komen in het aangeleverde CV.
- De kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met de Microsoft ontwikkeling omgeving, met bijbehorende en afgeronde MCTS/MCSD-certificaten
- De kandidaat kan de aantoonbare ervaring staven (bijv. door het tonen van referenties) en kan aantonen vergelijkbare opdrachten (minimaal één) in het verleden succesvol afgerond te hebben in een soortgelijke rol. (3 jaar)
- De kandidaat heeft ervaring met genoemde werkzaamheden in soortgelijke rollen, zoals beschreven in de beschrijving van de werkzaamheden. Dit moet aantoonbaar naar voren komen in het aangeleverde CV. (3 jaar)
- De kandidaat is bekend met het werkveld van Justitie en Veiligheid en de rechterlijke omgeving en met de taakverdeling en werkprocessen binnen de rechtspraak, dit kan getoetst worden in het interview. (3 jaar)

Wensen

- Kennis van en ervaring met het werken in een bestuurlijk complexe omgeving
- Kennis en ervaring als business consultant met ketenoverstijgende projecten
- Ervaring met het (mee-)schrijven van een implementatieplan
- Kennis en ervaring met vertaling van businesswensen naar ICT
-  Kennis en ervaring met vertalen van klantwensen naar dienstverlening
- : Kennis en ervaring met testen en het opstellen van testscripts
- De kandidaat is bekend Azure devOps. Dit moet aantoonbaar naar voren komen in het aangeleverde CV.
- Kennis en ervaring met het gerbuik van Telerik Kendo UI componenten
- Ervaring binnen de Strafrechtketen. 
- Betrekken van medewerkers bij oplossingen en voorstellen
- In staat vanuit overzicht en inzicht structuur aan kunnen brengen, analyses uit te voeren en de vertaalslag te maken naar mogelijke oplossingsrichtingen. Zowel op het vlak van business, IV en ICT. 
- Ervaring nieuwe wet en regelgeving en de impact op ICT
- Kandidaat is minimaal een jaar beschikbaar.

Competenties

- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring als ontwikkelaar in de juridische sector
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met besluitvormingstrajecten in een bestuurlijke omgeving
- Kandidaat heeft aantoonbare ICT-technische kennis en ervaring met het onderkennen, en voorkomen van security-risico’s bij digitale informatievoorziening. 
- De kandidaat is bekend met een Application Lifetime Management (ALM) omgeving. Dit moet aantoonbaar naar voren komen in het aangeleverde CV.
- Kandidaat is taalvaardig in woord en geschrift en spreekt heldere taal (kandidaat heeft voldoende communicatieve eigenschappen om in een scrum-team actief te participeren).

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Sogeti Nederland B.V. (YF)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving

Het meewerken aan de ontwikkeling van een webportaal waarin medewerkers van rechtbanken en/of gerechtshoven documenten en metadata uit dossiers kunnen aanbieden aan de Hoge Raad en direct doorgezet kunnen worden naar het dossiersysteem (DMS) van de Hoge Raad.

Achtergrond opdracht

De Hoge Raad heeft de toegang tot de cassatierechtspraak voor advocaten, burgers en overige (professionele) procespartijen volledig digitaal toegankelijk gemaakt. De nu volgende ambitie is, om de dossiers afkomstig van de rechtbanken en gerechtshoven die onderdeel vormen van het dossier waarop de Hoge Raad gevraagd wordt uitspraak te doen, ook digitaal te ontvangen. S2S-koppelingen lijken hiervoor geschikt. Gebleken is dat er primair behoefte bestaat aan een webportaal waarin de medewerkers van de griffies van rechtbanken en gerechtshoven hun dossierstukken kunnen aanbieden (upload). Dit webportaal wordt in eigen beheer door de Hoge Raad ontwikkeld. Voor de versterking van het projectteam zoekt de Hoge Raad een .Net ontwikkelaar. De kandidaat dient in staat te zijn om in directe samenwerking met de interne ontwikkelaar (die acteert in de rol van IT-regiseur) en een consultant, samen met eindgebruikers via een scrum-aanpak dit portaal te ontwikkelen.

Eisen

- De Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.
- De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met en kennis van client-side technologieën, zoals HTML, CSS, JavaScript, jQuery en TypeScript. Dit moet aantoonbaar naar voren komen in het aangeleverde CV.
- De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met en kennis van Microsoft server side web technologieën, .NET Core, Visual Studio, SQL Server, IIS, ASP.NET. Dit moet aantoonbaar naar voren komen in het aangeleverde CV.
- De kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met de Microsoft ontwikkeling omgeving, met bijbehorende en afgeronde MCTS/MCSD-certificaten
- De kandidaat kan de aantoonbare ervaring staven (bijv. door het tonen van referenties) en kan aantonen vergelijkbare opdrachten (minimaal één) in het verleden succesvol afgerond te hebben in een soortgelijke rol. (3 jaar)
- De kandidaat heeft ervaring met genoemde werkzaamheden in soortgelijke rollen, zoals beschreven in de beschrijving van de werkzaamheden. Dit moet aantoonbaar naar voren komen in het aangeleverde CV. (3 jaar)
- De kandidaat is bekend met het werkveld van Justitie en Veiligheid en de rechterlijke omgeving en met de taakverdeling en werkprocessen binnen de rechtspraak, dit kan getoetst worden in het interview. (3 jaar)

Wensen

- Kennis van en ervaring met het werken in een bestuurlijk complexe omgeving
- Kennis en ervaring als business consultant met ketenoverstijgende projecten
- Ervaring met het (mee-)schrijven van een implementatieplan
- Kennis en ervaring met vertaling van businesswensen naar ICT
-  Kennis en ervaring met vertalen van klantwensen naar dienstverlening
- : Kennis en ervaring met testen en het opstellen van testscripts
- De kandidaat is bekend Azure devOps. Dit moet aantoonbaar naar voren komen in het aangeleverde CV.
- Kennis en ervaring met het gerbuik van Telerik Kendo UI componenten
- Ervaring binnen de Strafrechtketen. 
- Betrekken van medewerkers bij oplossingen en voorstellen
- In staat vanuit overzicht en inzicht structuur aan kunnen brengen, analyses uit te voeren en de vertaalslag te maken naar mogelijke oplossingsrichtingen. Zowel op het vlak van business, IV en ICT. 
- Ervaring nieuwe wet en regelgeving en de impact op ICT
- Kandidaat is minimaal een jaar beschikbaar.

Competenties

- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring als ontwikkelaar in de juridische sector
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met besluitvormingstrajecten in een bestuurlijke omgeving
- Kandidaat heeft aantoonbare ICT-technische kennis en ervaring met het onderkennen, en voorkomen van security-risico’s bij digitale informatievoorziening. 
- De kandidaat is bekend met een Application Lifetime Management (ALM) omgeving. Dit moet aantoonbaar naar voren komen in het aangeleverde CV.
- Kandidaat is taalvaardig in woord en geschrift en spreekt heldere taal (kandidaat heeft voldoende communicatieve eigenschappen om in een scrum-team actief te participeren).

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

De recruiter

Irene Woltinge

YellowFriday

Deel deze opdracht